പുലി വരുന്നേ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് പുലിയങ്കം എന്ന പ്രൊജക്ടും. വര്*ഷങ്ങള്*ക്ക് മുന്*പ് രഞ്ജിത്ത് പ്ലാന്* ചെയ്ത ഈ പ്രൊജക്ട് പിന്നീട് ഉപേക്ഷിച്ചതായി കേട്ടിരുന്നു. എന്നാല്* ദിലീപിനെ നായകനാക്കി രഞ്ജിത്ത് പുലിയങ്കം ഒരുക്കാന്* പോകുന്നുവെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വാര്*ത്ത. ജി എസ് വിജയന്* ഒരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് രഞ്ജിത്ത് ഇപ്പോള്*. ഇതിന് ശേഷമായിരിക്കും രഞ്ജിത്ത് പുലിയങ്കവുമായി ഇറങ്ങുക.

മിഴിരണ്ടിലും എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ദിലീപും രഞ്ജിത്തും മുന്*പ് ഒന്നിച്ചത്. എന്നാല്* അതിന് മുന്*പെ തന്നെ പുലിയങ്കം എന്ന പ്രൊജക്ട് രഞ്ജിത്ത് അനൌണ്*സ് ചെയ്തിരുന്നു. രഞ്ജിത്തിന്റെ സഹോദരന്* ഈ ചിത്രം നിര്*മ്മിക്കുമെന്നും വാര്*ത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്* അന്ന് ആ പ്രൊജക്ട് നടക്കാതെ പോകുകയായിരുന്നു.

ദിലീപിനെ പ്രധാ*ന വേഷത്തില്* മിഴിരണ്ടിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ച രഞ്ജിത്ത് ഈ പ്രൊജക്ട് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്* പിന്നീട് എം പത്മകുമാര്* തന്റെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രമായി പുലിയങ്കം സംവിധാനം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും രഞ്ജിത്ത് തന്നെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയ അമ്മക്കിളിക്കൂടാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത്. അത് നിര്*മ്മിച്ചതാകട്ടെ രഞ്ജിത്തിന്റെ സഹോദരനും. അപ്പോഴും പുലിയങ്കം പുലി വരുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നില്*ക്കുകയായിരുന്നു. എന്തായാലും അടുത്ത വര്*ഷം പുലി വരുമെന്നാണ് പുതിയ വാര്*ത്ത.


Dileep MOre Stills

Keywords:Mizhirandilum,Ammakillikoodu, malayalam film news,Puliyankam,Renjith, Dileep