ഡാഫിന്* ഡ്യു മോറിയര്* 1938ല്* എഴുതിയ റബേക്ക എന്ന നോവലിന്*റെ സിനിമാ രൂപത്തിനായി മണിരത്നം ഒരുങ്ങുന്നതായി വാര്*ത്ത വന്നിട്ട് ദിവസങ്ങളേ ആയുള്ളൂ. ഈ സിനിമയിലെ നായികയായി ഐശ്വര്യ റായി വരുമെന്നും സൂചനകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്*, ആ വാര്*ത്തയില്* വാസ്തവമില്ലെന്ന് സുഹാസിനി മണിരത്നം അറിയിച്ചു.


കടല്* എന്ന പ്രൊജക്ടിന്*റെ തിരക്കിലാണ് മണി ഇപ്പോള്*. ഇനിയും ഒരാഴ്ചത്തെ ഷൂട്ട് ബാക്കിയുണ്ട്. ഈ സിനിമയുടെ റിലീസിന് ശേഷമേ മണി അടുത്ത സിനിമയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കൂ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, അദ്ദേഹത്തിന്*റെ അടുത്ത ചിത്രത്തേക്കുറിച്ച് ഇപ്പോള്* വരുന്ന ഏത് വാര്*ത്തയും തെറ്റാണ് - സുഹാസിനി വ്യക്തമാക്കി.

ആരാധ്യ ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഐശ്വര്യ റായി സിനിമകള്*ക്ക് ഡേറ്റ് നല്*കിയിട്ടില്ല. ഒന്നുരണ്ട് പരസ്യചിത്രങ്ങളില്* അവര്* അഭിനയിച്ചിരുന്നു. മണിരത്നത്തിന്*റെ ഒരു ചിത്രത്തിലൂടെ ആഷ് ശക്തമായ മടങ്ങിവരവിന് ഒരുങ്ങുന്നു എന്ന വാര്*ത്ത തെറ്റാണെന്ന് എന്തായാലും സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല്* റബേക്കയായിരിക്കും മണിരത്നത്തിന്*റെ അടുത്ത പ്രൊജക്ട് എന്ന് ഇപ്പോഴും വാര്*ത്തകള്* നിലനില്*ക്കുകയാണ്.

റബേക്ക സാക്ഷാല്* ആല്*ഫ്രഡ് ഹിച്ച്*കോക്ക് 1940ല്* സിനിമയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ക്ലാസിക്കായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. മലയാളത്തിലും റബേക്ക സിനിമയായിട്ടുണ്ട്. അമ്പാടി കൃഷ്ണന്* 2004ല്* സംവിധാനം ചെയ്ത സസ്നേഹം സുമിത്രയാണ് റബേക്കയുടെ മലയാള രൂപം.


More cute stills:click here
Keywords:Rabecca,Suhasini,Ambadi Krishnan,Sasneham Sumithra,Alfred Hitchcock,Aaradhya,kadal,malayalam film news,Mani Ratnam, Aishwarya