കൊച്ചി സ്വദേശി റാം നായരാണ് വരന്*. മാസങ്ങള്* നീണ്ടുനിന്ന പ്രണയത്തിനൊടുവി*ല്* വീട്ടുകാരുടെ ആശിര്*വാദത്തോടെ*യാണ് ഇരുവരും ഒന്നിക്കുന്നത്.
യുവഗായകരില്* കുറച്ചു നാളിനുള്ളില്* തന്നെ ശ്രദ്ധേയയായ രഞ്ജിനി റെഡ് ചില്ലീസ് എന്ന ഷാജി കൈലാസിന്റെ ചിത്രത്തിലുടെ തന്റെ അഭിനയപാടവവും തെളിയിച്ചതാണ്. റാം എന്*ജിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയാണ്.


Ranjini Jose More stillsKeywords:Ranjini Jose images,
Ranjini Jose wedding stills,Ranjini Jose engagement pictures,Ranjini Jose cute stills,Ranjini Jose movie stills,Ranjini Jose pictures