ജാപ്പനീസ് മോട്ടോര്* വാഹന നിര്*മാതാക്കളായ യമഹയുടെ 250 സി സി സ്*പോര്*ട്*സ് ബൈക്ക് ഉടന്* ഇന്ത്യയിലേക്ക്. സ്കൂട്ടര്* വിപണിയിലാണ് ഇപ്പോള്* തങ്ങള്* ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും പക്ഷേ പ്രീമിയം സ്*പോര്*ട്*സ് ബൈക്ക് വിഭാഗത്തില്* കാര്യമായ മത്സരമില്ലാത്തതതിനാല്* 250 സി സി ബൈക്ക് വിപണിയിലെത്തിക്കാനാണ് ഒരുക്കമെന്നും യമഹ അധികൃതര്* വ്യക്തമാക്കി.


ഹോണ്ട സി ബി ആര്* 250നും നിന്*ജ കാവസാക്കിയും മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. കുറഞ്ഞ ചെലവില്* ഗുണമേന്മയുള്ള ബൈക്കുകള്* ഇന്ത്യയില്* ഉല്*പ്പാദിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

അതേസമയം പ്രീമിയം സ്*പോര്*ട്*സ് ബൈക്കിന് പുറമെ 2015ല്* പുതിയ 125 സി സി ബൈക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനും യമഹയ്ക്കു പദ്ധതിയുണ്ട്.

ചെന്നൈയില്* സ്ഥാപിക്കുന്ന പുതിയ നിര്*മാണശാല 2014ല്*ത്തന്നെ പ്രവര്*ത്തനമാരംഭിക്കുമെന്നും തുടര്*ന്ന് ഈ ഫാക്ടറിയില്* നിന്നു 125 സി സി എന്*ജിനുള്ള ബൈക്ക് പുറത്തിറക്കാമെന്നാണു കരുതുന്നതെന്നും കമ്പനി സി ഇ ഒ പറഞ്ഞു.Bikes More stillskeywords:Yamaha,Bikes,Premium sports Bike,125 C C Bikes,Honda CBR,Ninja Kawasaki,business news