പ്രിഥ്വിരാജ് ഷാരൂഖ്ഖാനും, അഭിഷേക് ബച്ചനുമൊപ്പം അഭിനയിക്കുന്നു. ഫറ ഖാന്* സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഹാപ്പി ന്യു ഇയര്* എന്ന ചിത്രമാണ് ഇത്. അയ്യ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഔറംഗസേബ് എന്ന ചിത്രത്തില്* അഭിനയിക്കുകയാണ് പ്രിഥ്വിരാജ് ഇപ്പോള്*.. യാഷ് രാജ് പ്രൊഡക്ഷന്*സാണ് ഔറംഗസേബ് നിര്*മ്മിക്കുന്നത്.