ദിലീപ് വിക്കി ഡോണറുമായി മുന്നോട്ട്ബോളിവുഡില്* സൂപ്പര്*ഹിറ്റായ വിക്കി ഡോണര്* റീമേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോവുകയാണെന്ന് ദിലീപ്. തിരക്കഥയെഴുതാന്* തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മലയാളികള്*ക്ക് സ്വീകാര്യമായ രീതിയില്* കഥയില്* മാറ്റങ്ങള്* വരുത്തുന്നുണ്ട്. അവര്*ക്ക് ചുറ്റുപ്പാടുമുള്ള സംഭവങ്ങളുമായി ചിത്രത്തെ കൂട്ടിയിണക്കാന്* സാധിക്കണം. അതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്-ജനപ്രിയ നായകന്* വ്യക്തമാക്കി. ഇപ്പോള്* സൗണ്ട് തോമ എന്ന ചിത്രത്തില്* അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മിഴിരണ്ടിലും എന്ന ചിത്രത്തിനുശേഷം ദിലീപ് ആദ്യമായി രഞ്ജിത് ചിത്രത്തില്* അഭിനയിക്കുന്നതും ഈ വര്*ഷം തന്നെയാണ്. തെലുങ്കില്* സൂപ്പര്*ഹിറ്റായ ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ റീമേക്ക് അവകാശത്തിനും ദിലീപ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അഞ്ചുകോടി മുടക്കിയ വിക്കി ഡോണര്* 50കോടിയോളം രൂപയാണ് നേടിയത്. പ്രശസ്ത നടന്* ജോണ്* എബ്രഹാമായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ നിര്*മാതാവ്. ബീജദാനവും അതിന്റെ പ്രധാന്യവും വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ചിത്രം. ഈ സിനിമയോട് ദിലീപിന് താല്*പ്പര്യമുണ്ടെന്ന റിപ്പോര്*ട്ടുകള്* നേരത്തെയും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. റീമേക്ക് അവകാശം വാങ്ങുന്നുവെന്ന കാര്യം ദിലീപ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ആദ്യമായാണ്.