പ്രമുഖ സോഷ്യല്* നെറ്റ്വര്*ക്കിംഗ് സൈറ്റായ ട്വിറ്ററില്* ഹാക്കര്*മാരുടെ ആക്രമണം. 2,50,000 ഓളം അക്കൌണ്ടുകളാണ് ഹാക്കര്*മാര്* തകര്*ത്തത് എന്നാണ് വിവരം. ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട വിവരം ട്വിറ്റര്* തന്നെയാണ് ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിലൂടെ അറിയിച്ചത്. ട്വിറ്ററിന്റെ ഇന്*ഫര്*മേഷന്* സെക്യൂരിറ്റി വിഭാഗം ഡയറക്ടര്* ബോബ് ലോര്*ഡ് ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

അക്കൌണ്ടുകളില്* കടന്നുകയറി യൂസര്*നെയിം, ഈമെയില്* അഡ്രസ്, പാസ്*വേഡ് എന്നിവ ഹാക്കര്*മാര്* കൈക്കലാക്കുകയാ*യിരുന്നു. ഹാക്കിംഗിനിരയായ അക്കൌണ്ടുകളുടെ പാസ്*വേഡ് ട്വിറ്റര്* പുനക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യം മെയിലിലൂടെ അറിയിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഈയടുത്ത് റിപ്പോര്*ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് ഏറ്റവും വലിയ സൈബര്* ആക്രമണമാണ് ട്വിറ്റര്* നേരിട്ടത്. തങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടര്* സംവിധാനങ്ങള്* ചൈന കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഹാക്കര്*മാര്* തകര്*ക്കാന്* ശ്രമിച്ചതായി ദി ന്യൂയോര്*ക്ക് ടൈംസും ദി വാള്* സ്ട്രീറ്റ് ജേണലും ഈ ആഴ്ച റിപ്പോര്*ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.


http://gallery.bizhat.com/

Keywords:Twiter,Hacker,Syber ,The newyork times,The wall street journal,accounts,Social net work