തക്കാളി ഫിലിംസ്! പേരിനുതന്നെ ഒരു ചേലുണ്ട്. ബിജു മേനോന്*, പി സുകുമാര്*, സച്ചി, ഷാജൂണ്* കാര്യാല്*, സുരേഷ് കൃഷ്ണ എന്നിവരാണ് തക്കാളി ഫിലിംസിന്*റെ ശില്*പ്പികള്*. ഇവരുടെ ആദ്യചിത്രം ചേട്ടായീസ് ആയിരുന്നു. ഷാജൂണ്* കാര്യാലായിരുന്നു സംവിധാനം.

തക്കാളി ഫിലിംസിന്*റെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ഏതെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ചേട്ടായീസിന്*റെ കണക്കുപോലും ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് ബിജു മേനോന്* പറയുന്നു.

ഞങ്ങള്* സുഹൃത്തുക്കള്* ചേര്*ന്നാണ് തക്കാളി ഫിലിംസ് രൂപീകരിച്ചത്. ചേട്ടായീസ് എന്ന സിനിമയും നിര്*മ്മിച്ചു. സിനിമ ലാഭത്തിലാണ്. സത്യത്തില്* ആ സിനിമയുടെ കണക്കുകള്* പോലും ഞങ്ങള്* ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടില്ല - ബിജു മേനോന്* വ്യക്തമാക്കി.

മഞ്ജുവാര്യര്* നൃത്തരംഗത്തേക്ക് മടങ്ങിവന്നതോടെ സംയുക്ത വര്*മ്മയും മടങ്ങിവരുന്നതായുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങള്* പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ബിജു മേനോന്* അതേപ്പറ്റി പറയുന്നതുകേള്*ക്കുക - ലാഭമുണ്ടാക്കാന്* വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഞങ്ങള്* സിനിമാ കമ്പനി രൂപീകരിച്ചത്. അത് സിനിമയോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടുകൂടിയാണ്. എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത പ്രൊജക്ടിന് സംയുക്തയെ ക്ഷണിച്ചുനോക്കാം. വരുമോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ - ബിജു വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ബിജു മേനോന്* നിര്*മ്മിക്കുന്ന ചിത്രത്തില്* ബിജുവിന്*റെ നായികയായി സംയുക്തയെത്തുമോ? മലയാളികള്* ആകാംക്ഷയിലാണ്. സിനിമയില്* അഭിനയിക്കരുതെന്ന് ഞാന്* ഒരിക്കലും സംയുക്തയോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സംയുക്ത സ്വയം എടുത്ത തീരുമാനമാണത്. സംയുക്ത ഇനി അഭിനയിക്കില്ല എന്നൊന്നും പറയാന്* പറ്റില്ല. നാളെ ചിലപ്പോള്* അഭിനയിച്ചേക്കാം - വനിതയ്ക്ക് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തില്* ബിജു മേനോന്* വ്യക്തമാക്കി.

വിവാഹത്തിന് ശേഷം അഭിനയരംഗത്തേക്ക് മടങ്ങിവരാന്* മണിരത്നവും ഹരിഹരനും വരെ ക്ഷണിച്ചിട്ടും സംയുക്ത വന്നില്ല. വിവാഹമുറപ്പിച്ച സമയത്ത് രജനീകാന്തും തന്*റെ ചിത്രത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു സംയുക്തയെ. അപ്പോഴും സ്വന്തം തീരുമാനത്തില്* ഉറച്ചുനിന്നു സംയുക്ത. ഇനി തക്കാളി ഫിലിംസിന്*റെ അടുത്ത ചിത്രത്തിലെ നായികയായി സംയുക്തയെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് മലയാളക്കര.


Samyuktha Varma More stills


Keywords:Samyuktha Varma,Rajanikanth,Biju Menon,Maniratnam,Hariharan,Thakalli Films,Chettayees,Manju Warrier,malayalam film news