മലയാള സിനിമ നടന്**മാര്*ക്ക് നല്*കുന്ന മൂന്ന് അവാര്*ഡുകളും സ്വന്തമാക്കിയ ഒരു നടനേയുള്ളൂ - സലിംകുമാര്*. മികച്ച നടന്*, മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടന്*, മികച്ച ഹാസ്യനടന്*. ഈ മൂന്ന് പുരസ്കാരങ്ങളും സ്വന്തമാക്കുകയും മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടുകയും ചെയ്ത സലിംകുമാര്* ഇപ്പോള്* വളരെ സെലക്ടീവാണ്. കഥയും കഥാപാത്രവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാല്* മാത്രം അഭിനയിക്കും. അല്ലെങ്കില്* വീട്ടില്* കൃഷിയും നോക്കി ജീവിതം ആസ്വദിക്കും!


സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുകയും സ്വന്തം അഭിപ്രായം, അതാര്*ക്കൊക്കെ അപ്രിയമാണെങ്കില്* പോലും ഉച്ചത്തില്* വിളിച്ചുപറയുകയും ചെയ്യുന്ന നടനാണ് സലിംകുമാര്*. അദ്ദേഹത്തിന്*റെ പുതിയ അഭിപ്രായപ്രകടനം കേട്ടോ. മലയാള സിനിമയില്* സ്വന്തം അഭിപ്രായത്തില്* ഉറച്ചുനില്*ക്കുകയും മനസിലുള്ളത് പറഞ്ഞുതീര്*ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന താരങ്ങള്* വളരെ കുറവാണെന്നും, പക്ഷേ ശ്രീനിവാസനും പൃഥ്വിരാജും തന്*റേടത്തോടെ കാര്യങ്ങള്* പറയുന്നവരാണെന്നുമാണ് സലിം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

ശ്രീനിവാസന്* സ്വന്തം അഭിപ്രായത്തില്* ഉറച്ചുനില്*ക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എനിക്ക് സിനിമയില്* ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാള്*. അയാള്* ഒരാണാണ്. പൃഥ്വിരാജും അങ്ങനെയൊരാളാണ്. പൃഥ്വിരാജിനെ ഞാന്* ഫോണ്* പോലും ചെയ്യാറില്ല. അയാള്* പരിചയമില്ലാത്തവരെ കണ്ട് ചിരിക്കുകയും കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയുമൊന്നുമില്ല. ഒരു സെലിബ്രിറ്റി, പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളെ കണ്ടാല്* ചിരിക്കണമെന്ന് നിര്*ബന്ധമുണ്ടോ? ജനക്കൂട്ടത്തെ നോക്കി ശല്യം പോകാന്* പറ എന്നുപറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിവന്ന് കൈവീശുന്നവരുണ്ട്. ആളുകള്*ക്കും സന്തോഷം. അങ്ങനെയല്ലാത്ത മറ്റവന്* ജാഡ. ഈ ജാഡയില്ലാത്തവന്* എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് കേട്ടാല്* നാട്ടുകാര്* തീയിട്ടുകൊല്ലുമവനെ - വനിതയ്ക്ക് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തില്* സലിംകുമാര്* പറയുന്നു.

ദേശീയ അവാര്*ഡ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം തനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങള്*ക്കൊക്കെ എല്ലാവരോടും അഭിപ്രായം പറയേണ്ട അവസ്ഥയാണെന്ന് സലിംകുമാര്* വ്യക്തമാക്കുന്നു.

എല്ലാത്തിലും ഉത്തരം താങ്ങിയാവേണ്ട അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തിലും അഭിപ്രായം പറയുന്ന ഒരാളായി എന്നെ സൂം ഇന്* ചെയ്യാന്* തുടങ്ങി. ഉദാഹരണത്തിന് സച്ചിന്* ഏകദിന ക്രിക്കറ്റില്* നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. ഞാന്* എന്തു പറയാനാണ്. സച്ചിനൊപ്പം കളിച്ച ശ്രീശാന്തിനോടല്ലേ അഭിപ്രായം ചോദിക്കേണ്ടത്. എന്നോടാണോ? - സലിംകുമാര്* ചോദിക്കുന്നു.

ഇനി തിരക്കുപിടിച്ച് അഭിനയിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമൊന്നും സലിം*കുമാറിനില്ല. നല്ല തിരക്കഥകളില്*, നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളെ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് ലക്*ഷ്യം. ഇനി ജീവിതം ആസ്വദിക്കണം എന്നുണ്ട്. സിനിമയില്ലേ എന്ന ആളുകളുടെ ചോദ്യം പേടിച്ചാണ്. അല്ലെങ്കില്* സിനിമയില്* നിന്ന് വോളന്*ററി റിട്ടയര്*മെന്*റ് എടുത്ത് വീട്ടില്* വെറുതെ ഇരുന്നേനെ ഞാന്* - വനിതയ്ക്ക് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തില്* സലിംകുമാര്* പറയുന്നു.Salimkumar more stillsKeywords:Salimkumar,Sreesanth,Sreenivasan,Prithvir aj,Best Actor,malayalam film news