പ്രമുഖ ടെന്നിസ് താരം സാനിയ മിര്*സയെ ഇന്ത്യന്* ടെന്നിസ് പ്ലെയേഴ്*സ് അസോസിയേഷന്* വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുത്തു.


പുതിയതായി രൂപം കൊടുത്ത അസോസിയേഷന്* ബോഡിയില്* ലിയാന്*ഡര്* പേസും, മഹേഷ് ഭൂപതിയും സോംദേവ് ദേവ് വര്*മനും വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരാണ്.

ടെന്നിസ് അസോസിയേഷന്റെ പുതിയ കമ്മിറ്റിയ്ക്ക് രൂപം നല്*കിയത് അടുത്ത കാലത്താണ്. ഡേവിസ് കപ്പ് ക്യാപ്റ്റന്* ജയ്ദീപ് മുഖര്*ജിയെയാണ് അസോസിയേഷന്* പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്.


Sania Mirza more stills


Keywords:Sania Mirza, Tennis,Davis Cup,Liander Paise,Mahesh Bhoopathi,Somdev Dev Darman,Tennis Assosiation,sports news,Sania Mirza images