ബോസിനെതിരെ ആഭിചാരം നടത്താന്* ശ്രമിച്ച കേസില്* 33കാരനായ ഇന്ത്യക്കാരന്* സൌദിയില്* അറസ്റ്റില്*. സ്*പോണ്*സര്*ക്കെതിരേ മാരണം ചെയ്താല്* പെട്ടെന്ന് ധനികനാകാം എന്ന ഉപദേശം ലഭിച്ചതിനെ തുടര്*ന്നാണ് ഇയാള്* ആഭിചാരത്തിനുള്ള ഏലസ്* ഇന്ത്യയില്* നിന്ന് സൌദിയിലേക്ക് വരുത്തിച്ചത്. എന്നാല്* ഇയാളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്* പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

ഇന്ത്യയില്* നിന്ന് പോസ്റ്റല്* ആയി എത്തിയ കവറില്* സംശയാസ്പദമായ വസ്*തുക്കള്* കണ്ടതിനെ തുടര്*ന്ന് പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പോസ്റ്റ്മാന് പകരം പൊലീസ് ഡിറ്റക്ടീവ് ആണ് ഇന്ത്യക്കാരന് കവര്* കൈമാറാന്* എത്തിയത്. സമ്പന്നനാകാനുള്ള വസ്തുക്കള്* ആണ് കവറില്* ഉള്ളതെന്ന് ഇയാള്* പോസ്റ്റ്മാനോട് പറഞ്ഞു. തുടര്*ന്ന് പൊലീസ് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോള്* ഇയാള്* കാര്യങ്ങള്* വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

സൌദിയിലെ ഇസ്ലാം ശരിയ നിയമപ്രകാരം ആഭിചാരവും കൂടോത്രവും ശിക്ഷാര്*ഹമാണ്. അറസ്റ്റിലായ ഇയാള്* ഇപ്പോള്* ജിദ്ദ പൊലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയില്* ആണെന്ന് സൌദി ഗസറ്റ് റിപ്പോര്*ട്ട് ചെയ്യുന്നു.


http://gallery.bizhat.com/Keywords:postal cover,Indians,Postman,police dictactive,soudi gazatte,Islam,Bose