പ്രളയംമൂലം യാത്രചെയ്യാനാവാതെ കുടുങ്ങിയ ക്രിക്കറ്റ്* താരം ഹര്*ഭജന്* സിങ്ങിനെ വ്യോമസേന ഹെലികോപ്റ്ററില്* രക്ഷപ്പെടുത്തി. തീര്*ഥാടനത്തിനെത്തിയ ഹര്*ഭജന്* പ്രതികൂലകാലാവസ്ഥമൂലം നാലുദിവസമായി ജോഷിമഠിലെ ഐടിബിപി ക്യാംപിലായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നാണു സേന ഹെലികോപ്റ്ററില്* രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്*.


കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായതിനാല്* ഹേംകുണ്ട്* സാഹിബ്* ഗുരുദ്വാര സന്ദര്*ശനം അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു. രക്ഷപ്പെടുത്താനെത്തിയ പത്താന്*കോട്ട്* 205 നമ്പര്* ആര്*മി ഏവിയേഷനു ഹര്*ഭജന്* ട്വിറ്ററിലൂടെ പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞു.

കര്*ണാടകയില്* നിന്നു തീര്*ഥാടനത്തിനെത്തിയ മുന്*മന്ത്രി ശോഭ കരന്തലാജെ ഉള്*പ്പെട്ട നൂറോളം തീര്*ഥാടകരും ഉത്തരാഖണ്ഡില്* കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്*. ഇവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന്* കര്*ണാടക സര്*ക്കാര്* ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘത്തെ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്*ട്ട്.More stills


Keywords:Harbhajan singh,Hemkund Sahib Gurudwara,Armi Aviation,Helicopter,cricketer,floods