Results 1 to 10 of 25

Thread: അറിവുകള്*

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
 1. #1
  Join Date
  Sep 2003
  Location
  india
  Posts
  11,527

  Default അറിവുകള്*  ഇന്നത്തെ തിരക്കുകള്ക്കിട യില് അടുക്കളയില് കാര്യമായി സമയം ചെലവഴിയ്ക്കുന്നവരെത് രപേരുണ്ട്? ഇത്തരക്കാരുടെ എണ്ണം ആണായാലും പെണ്ണായാലും കുറവായിരിക്കും, കാരണം അത്രയേറെ തിരക്കുപിടിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങ ള് ഉള്ളപ്പോള് വിശദമായ പാചകം എന്നത് നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്.


  അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങള് സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിച്ചാല് തലച്ചോറിലെ കലകളില് ഇതിന്റെ അംശം അടിയും. ഇത് അല്ഷിമേഴ്സ് പോലുള്ള രോഗങ്ങള്ക്ക് ഒരു കാരണമായിത്തീരുമ െന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടു ണ്ട്. മണ്പാത്രങ്ങളും സ്റ്റെയിന്ലെസ് സ്റ്റീല് പാത്രങ്ങളുമാണ് പാചകത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത്.ത്.
  ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില് പലരും ഹോട്ടല് ഭക്ഷണത്തെയാണ് കൂട്ടുപിടിക്കുന ്നത്. അതല്ലെങ്കില് ഒരു ഒഴിവുദിവസം പലതരം സാധനങ്ങള് വേവിച്ച് ഫ്രഡ്ജില് സൂക്ഷിച്ച് പിന്നീട് ഒരാഴ്ച മുഴുവന് അവ മാറി മാറി ചൂടാക്കി ഉപയോഗിക്കും.

  കുറ്റം പറയാന് പറ്റില്ലെങ്കിലു ം ഈ രീതി ആരോഗ്യത്തിന് ഒട്ടും നല്ലതല്ല. ഭക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ വലിയൊരു പങ്ക് നിര്ണ്ണയിക്കുന് നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ പാചകം ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളില് ഓര്ത്തിരിക്കേണ് ട ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്.

  പാകം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞ ഭക്ഷണം വീണ്ടും ചൂടാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തീര്ച്ചയായും നിര്ത്തിയേയ്ക്ക ുക. ആദ്യ തവണ വേവുമ്പോള്ത്തന് നെ അതിന്റെ ഗുണങ്ങള് പാതി നഷ്ടപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞിര ിക്കും. രണ്ടാമതൊരു തവണകൂടി ചൂടാക്കുമ്പോള് ബാക്കിയുള്ളതും നഷ്ടപ്പെടുന്നു.

  ഫലത്തില് നിര്ഗുണമായ ഭക്ഷണം കഴിയ്ക്കുന്നതിന ് സമം. മാത്രമല്ല നല്ല രുചി നഷ്ടപ്പെടുകയുംചെയ്യു ം. ഫ്രിഡ്ജില് സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴ ും പാകം ചെയ്തവയാണെങ്കില ് നല്ല മുറുക്കമുള്ള അടപ്പുള്ള പാത്രങ്ങളില് സൂക്ഷിയ്ക്കുക.

  പച്ചക്കറികളാണെങ ്കില് കൂടുതല് വേവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കൂടുതല് വേവുന്നതിനനുസരി ച്ച് അവയിലെ പോഷകാംശങ്ങള് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. പുറത്തുനിന്നും വാങ്ങുന്ന പച്ചക്കറികളിലെല ്ലാം രാസവളങ്ങളുടെയും കീടനാശിനികളുടെയ ും അംശം അടങ്ങിയിരിക്കും . ഇത് ഒഴിവാക്കാന് പാചകത്തിന് ഒരു മണിക്കൂര് മുമ്പെങ്കിലും പച്ചക്കറികള് കഴുകിയശേഷം പച്ചവെള്ളത്തില് മുക്കിവെയ്ക്കുക .

  വെള്ളത്തില് അല്പം പൊട്ടാസ്യംപെര്മാംഗനേ റ്റ് ഇട്ടാല് കൂടുതല് വൃത്തിയായി കിട്ടും. ഒരു മണിക്കൂര് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തെടുത്ത് വീണ്ടും കഴുകിയശേഷം മുറിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. ഒരിക്കലും പച്ചക്കറില് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴുകരുത്.

  പച്ചനിറത്തിലുള് ള പച്ചക്കറികള് ഒരിക്കലും ചെറുനാരങ്ങാ നീര്, പുളി പോലെ ആസിഡിന്റെ അംശമുള്ള വസ്തുക്കളുമായി ചേര്ത്ത് വേവിയ്ക്കരുത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോള് ഇതിലുള്ള പോഷകാംശങ്ങള് പലതും നഷ്ടപ്പെടും.


  പാചകത്തിന് പ്രഷര് കുക്കര് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കില ് പച്ചക്കറികളെല്ല ാം അരിഞ്ഞ് മസാലയും ചേര്ത്ത് അടച്ചുവച്ച് വേവിയ്ക്കുന്നതി ന് പകരം ആദ്യം ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം കുക്കറില് തിളയ്ക്കാന് വയ്ക്കുക. വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചാല് പച്ചക്കറിയും മസാലകളും ചേര്ത്ത് അടച്ച് വേവാന് വയ്ക്കുക. ഇങ്ങനെയാകുമ്പോള ് അതികമായി വെന്ത് പോഷകം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കാം.

  ആന്റിഓക്സിഡന്റു കളുടെ കലവറയാണ് ഉള്ളി. ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് 10മിനിറ്റെങ്കിലും വച്ചശേഷംമാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ഈ സമയത്ത് ഇതിന്റെ ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളുയെ ും ഫൈടോകെമിക്കലിന് റെയും പ്രവര്ത്തനം വര്ധിയ്ക്കും.

  എല്ലാവരും പൊതുവേ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പാല്. പലരും കവര് പൊട്ടിച്ച് പാല് അങ്ങനെ തന്നെ കുടിയ്ക്കുകയും ജ്യൂസിലും മറ്റും ചേര്ക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോള് പാലിലുള്ള ബാക്ടീരിയകള് ശരീരത്തിലെത്തി വയറിന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ു. 10-15 മിനിറ്റെങ്കിലും തിളപ്പിച്ചശേഷം മാത്രം പാല് ഉപയോഗിയ്ക്കുക.

  പാചകം ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിന്റെ കാര്യവും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുതന്ന െ. പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച പാത്രങ്ങള് പാചകാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കരുത്. അതുപോലെതന്നെ അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങളും കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കാതിരിക ്കുക....


  Tags: kerala, cooking tipes, kerala cooking tips

 2. #2
  Join Date
  Mar 2008
  Location
  Inida
  Posts
  2,738

  Default Womens Health
 3. #3
  Join Date
  Mar 2008
  Location
  Inida
  Posts
  2,738

  Default


 4. #4
  Join Date
  Oct 2009
  Posts
  2,997

  Default

  Nice tips...

 5. #5
  Join Date
  Oct 2009
  Posts
  2,997

  Default
 6. #6
  Join Date
  Oct 2009
  Posts
  2,997

  Default
 7. #7
  Join Date
  Jun 2006
  Posts
  5,883

  Default

  ചൈനീസ്* ഭക്ഷണം കാന്*സറുണ്ടാക്കും  നിങ്ങള്* ചൈനീസ്* ഭക്ഷണശാല യിലെ സ്*ഥിരം സന്ദര്*ശകനോ എങ്കില്* സൂക്ഷിക്കുക. നിങ്ങള്*ക്കു കാന്*സര്* വരാനുള്ള സാധ്യതകള്* കൂടുതലാ ണെന്ന്* പഠനങ്ങള്* സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ചൈനീസ്* ഭക്ഷണങ്ങളില്* അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അജിനോമോട്ടോയാണ്* കാന്*സ റിനു പ്രധാനകാരണക്കാരന്*.

  കൊല്*ക്കത്തയിലെ നേതാജി സുഭാഷ്* ചന്ദ്രബോസ്* കാന്*സര്* റിസര്*ച്ച്* ഇന്*സ്*റ്റിറ്റ്യൂട്ട്* (എന്*എസ്*സിബിസിആര്*ഐ) ആണ്* ഇതു സംബന്ധിച്ച പഠനറിപ്പോര്*ട്ട്* പുറത്തുവിട്ടത്*. നഗരപ്രദേശങ്ങളില്* വഴിയരികില്* നിന്നുള്ള ചൈനീസ്* ഭക്ഷണങ്ങളുടെയും അജിനോമോട്ടോയുടെയും ഉപയോഗം വര്*ധിച്ചു വരികയാണ്*. ആമാശയ കാന്*സര്* പിടിപെട്ട 134 രോഗികളെ പഠനവിധേയമാക്കിയാണ്* ഇന്*സ്*റ്റിറ്റ്യൂട്ട്* റിപ്പോര്*ട്ട്* തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്*.

  ഇവരില്* ഭൂരിഭാഗം പേരും വഴിയരികില്* നിന്നുള്ള കടകളില്* നിന്നും സ്*ഥിരമായി ചൈനീസ്* ഭക്ഷണം ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നവരാണെന്നാണ്* കണ്ടെത്തല്*. ഇതില്* പകുതിയിലധികം പേര്*ക്കും ആമാശയം, ചെറുകുടല്*, വന്*കുടല്* എന്നീ അവയവങ്ങളിലാണ്* കാന്*സര്* പിടി പെട്ടിരിക്കുന്നത്*.

  ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അജിനോമോട്ടോയുടെ ഉപയോഗം അപകടകരമാണെന്ന്* മുന്നറിയിപ്പു നല്*കിയിട്ടുള്ളതാണ്*. മുന്നറിയി പ്പുകള്* നല്*കാറുണ്ടെങ്കിലും ജനങ്ങള്* ഇതേ കുറിച്ച്* അധികം ബോധ വാന്*മാരല്ലെന്ന്* പഠനത്തില്* പറയുന്നു.

 8. #8
  Join Date
  Jun 2006
  Posts
  5,883

  Default ഓര്*മക്കുറവിന്* ജീവകം ബി

  ഓര്*മക്കുറവിന്* ജീവകം ബി

  വാര്*ധക്യത്തിലെ ഓര്*മക്കുറവിനെ തടയാന്* ജീവകം ബി സ്*ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും. അല്*ഷിമേഴ്സ്* രോഗത്തെ തടയാനും ഇതിനു കഴിയുമത്രേ. ഓക്*സ്*ഫര്*ഡ്* സര്*വകലാശാലയിലാണ്* ഈ പഠനം നടന്നത്*.

  70 വയസിനു മുകളില്* പ്രായമുള്ള 250 പേരാണ്* പഠനത്തില്* പങ്കെടുത്തത്*. ഇവരില്* നേരിയ തോതില്* ഓര്*മക്കുറവ്* ഉള്ളവരും ഉള്*പ്പെടുന്നു. ബീന്*സ്*, ഇറച്ചി, ഹോള്*ഗ്രെയ്*ന്*സ്*, ഏത്തപ്പഴം തുടങ്ങി വിറ്റമിന്* ബി അടങ്ങിയ ഭക്ഷണവും ഡമ്മി ഗുളികകളും രണ്ടുവര്*ഷക്കാലം ഇവര്*ക്കു നല്*കി.

  മാനസിക പ്രവര്*ത്തനങ്ങള്*ക്ക്* അതായത്*, ആസൂത്രണം, സംഘാടനം, വിവരങ്ങള്* ഓര്*മിച്ചു വയ്ക്കുക മുതലായ കാര്യങ്ങള്*ക്ക്* കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടെന്ന്* കണ്ടെത്താനായി.

  വിറ്റമിന്* ബി സ്*ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവരില്* തലച്ചോറിലെ ഡിമന്*ഷ്യക്കു കാരണമാകുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീന്റെ അളവ്* കുറവാണെന്ന്* കണ്ടു. ചെറിയ ഓര്*മക്കുറവുള്ള വൃദ്ധജനങ്ങളില്* മാനസിക നില കുറയ്ക്കുന്നതായും കണ്ടു. സങ്കീര്*ണമായ മരുന്നു കഴിക്കുന്നതിനു പകരം ഒരു ഫുഡ്* സപ്ലിമെന്റ്* കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഡിമന്*ഷ്യ തടയാമെന്നും ഈ പഠനം പറയുന്നു.


Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •