ആവശ്യമായ സാധനങ്ങള്*

പഴുത്ത ഈന്തപ്പഴം- അഞ്ചു കിലോ

സിട്രിക് ആസിഡ്- 62 എം. എല്*.
പഞ്ചസാര- മൂന്നു കിലോ
തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം- പതിനൊന്നു ലിറ്റര്*
യീസ്റ്റ്-രണ്ടര ടീസ്പ്പൂണ്*
കറുവാപ്പട്ട ചതച്ചത് - നൂറു ഗ്രാം

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം


വൈന്* ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ഭരണി, മറ്റു പാത്രങ്ങള്* എല്ലാം ചൂട് വെള്ളത്തില്* കഴുകി തുടച്ചെടുക്കുക. ഈന്തപഴം കഴുകി കുരു കളഞ്ഞ ശേഷം ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കുക. വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ ഭരണിയില്* ആദ്യം ഈന്തപഴം ഇട്ട ശേഷം കുറേശ്ശെ പഞ്ചസാര ചേര്*ക്കുക. അതിനു ശേഷം കുറച്ചു തിളപ്പിച്ച്* ആറിയ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൈകൊണ്ടു നന്നായി തിരുമ്മുക. അതിനു ശേഷം മരതവി ഉപയോഗിച്ച് ഇളക്കുക. മുഴുവന്* പഞ്ചസാരയും ഈന്തപഴവുമായി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം സിട്രിക് ആസിഡ് ചേര്*ക്കുക. വീണ്ടും ഒരു തവണ ഇളക്കിയ ശേഷം യീസ്റ്റ് ചേര്*ക്കുക. (യീസ്ടിനു പകരമായി നൂറു ഗ്രാം ഗോതമ്പ് ചേര്*ത്താലും മതി) കറുവാപ്പട്ട ചേര്*ത്ത് മരതവി കൊണ്ട് വീണ്ടും ഇളക്കുക. ബാക്കി വെള്ളവും കൂടി ചേര്*ത്ത് ഇളക്കിയ ശേഷം വായു അധികം കടക്കാത്ത തരത്തില്* തുണി കൊണ്ട് ഭരണി കെട്ടിവെക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അല്ലെങ്കില്* വൈകിട്ട് മരതവി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു തവണ വൈന്* ഇളകി വെക്കണം.മുപ്പതു ദിവസത്തിന് ശേഷം തുണി ഉപയോഗിച്ച് അരിച്ചെടുത്ത്* വൈന്* കുപ്പിയിലാക്കി ഉപയോഗിക്കാം. എത്ര വര്ഷം വേണമെങ്കിലും വൈന്* ഭരണിയില്* തന്നെയോ അല്ലെങ്കില്* കുപ്പിയിലാക്കിയോ സൂക്ഷിക്കാം. പഴക്കം ചെല്ലുംതോറും വൈനിനു രുചി കൂടും.

More stills


Keywords:Wine recipes,dates wine recipes,fruits wine recipes,juice images,wine images