Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 13 of 13

Thread: വിവാഹിതരെ ഇതിലെ.. ഇതിലെ..

 1. #11
  Join Date
  Mar 2008
  Location
  Inida
  Posts
  2,738

  Default നവവധുവിനോട്

  നവവധുവിനോട്

  ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഒരു സംയുക്ത സംവിധാനമാണ്. സഹകരണവും പരിഗണനയും പരിചയവും ആവശ്യമുള്ള സംവിധാനം.

  വൈവാഹിക ജീവിതം വിജയിപ്പിക്കാനും ഭാര്യ-ഭര്*ത്താക്കന്മാര്* പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക.

  എല്ലാ വീട്ടിലും ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവുമെന്ന് ഭാര്യ മനസ്സിലാക്കണം. ക്ഷമിച്ചും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കിയും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തും പരിഹരിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ അവ.

  ഭാര്യക്കും ഭര്*ത്താവിനും അവരുടേതായ പ്രത്യേക ജീവിത രീതിയും പ്രകൃതവും സംസ്കാരവുമൊക്കെയുണ്ടാവും. ഈ യാഥാര്*ത്ഥ്യം ഗ്രഹിച്ചും ഓരോരുത്തരെ മനസ്സിലാക്കാനും അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ സവിശേഷതകളറിയാനുമമുള്ള ക്ഷമ കാണിക്കുക. എങ്കിലേ അതനുസരിച്ചു പെരുമാറാന്* കഴിയുകയുള്ളൂ.

  ഭര്*ത്താവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തില്* അദ്ദേഹത്തെ അനുസരിക്കേണ്ടതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിമാനവും സ്വത്തും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും അദ്ദേഹത്തിന് സംതൃപ്തി പ്രദാനം ചെയ്യേണ്ടതും തന്റെ ബാധ്യതയാണ്. ഭര്*ത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങള്* മുഴുവനും ശ്രദ്ധിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവര്*ത്തനങ്ങള്*ക്കും പരിശ്രമങ്ങള്*ക്കും വിലകല്*പ്പിക്കുക. ജീവിതത്തിലും കര്*മത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും മുന്നോട്ടുപോവാന്* പ്രചോദനം നല്*കുക. സാഹചര്യം മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നും ഇനി മാതാപിതാക്കളേക്കാളും അനുസരിക്കേണ്ടത് ഭര്*ത്താവിനെയാണെന്നും ഭാര്യ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

  ഭര്*തൃഗൃഹത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തുവെക്കുന്ന നവവധു ഭര്*ത്താവിന് സംതൃപ്തി നല്കാന്* ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് മാര്*ഗങ്ങള്* ധാരാളം. ഉദാഹരണം: ജോലി കഴിഞ്ഞെത്തുമ്പോള്* ഭര്*ത്താവ് കാണുന്നു. നല്ല അടുക്കും ചിട്ടയുമുള്ള വീട്, സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണം, സ്വീകരിക്കാന്* അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നില്*ക്കുന്ന ഭാര്യ, അവളുടെ മുഖത്ത് നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരി. ഭര്*ത്താവിന് ഭക്ഷണം വിളമ്പി അവളും കൂടെയിരിക്കുന്നു. പ്രിയതമന് ഭക്ഷണം വായില്* വെച്ചുകൊടുക്കുക കൂടി ചെയ്താല്* ഭംഗിയായി. ഈ പരിചരണത്തില്* ഭര്*ത്താവ് മതിപ്പു പുലര്*ത്താതിരിക്കില്ല. തനിക്ക് സംതൃപ്തി നല്*കാന്* വെമ്പുന്ന ഭാര്യയോട് അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദിയുണ്ടാവും.

  അതുപോലെതന്നെ ഭര്*ത്താവിനോട് താനുദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നത് പറ്റിയ സമയം തെരഞ്ഞെടുത്തേ ആകാവൂ. ചിലപ്പോള്* ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആയെങ്കില്* പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച ചര്*ച്ചയായിരിക്കും. അല്ലെങ്കില്* ഒരു വാര്*ത്തയായിരിക്കും. എന്താവട്ടെ, കാരണം എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാം കേള്*ക്കാന്* പാകത്തിലായിരിക്കില്ല അദ്ദേഹം.

  ഭര്*തൃ കുടുംബത്തോട് നന്നായി പെരുമാറുക. ഭര്*ത്താവിന് സംതൃപ്തി നല്*കുന്ന ബാധ്യതകളില്* പെട്ടതുതന്നെയാണത്. ഭര്*തൃവീട്ടുകാരുടെ പെരുമാറ്റം മറിച്ചായിരുന്നാല്*പോലും. കുടുംബബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനും വേണ്ടിവന്നാല്* സഹായങ്ങള്* ചെയ്യാനും ഭര്*ത്താവിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുക.

  ഭര്*ത്താവുമായോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവുമായോ വല്ല അഭിപ്രായവ്യത്യാസവുമുണ്ടാവുമ്പോഴേക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോവരുത്. പകരം, ധാരാളം ക്ഷമിക്കുക. എന്നിട്ട് പറ്റിയ പരിഹാരമാര്*ഗം അന്വേഷിക്കുക. വീട്ടിലേക്കോടിപ്പോവുന്നതോടെ മാനസികവും വൈകാരികവുമായ പോറലുകളുണ്ടാവുന്നു. മറ്റുള്ളവര്*ക്കിടപെടാന്* അവസരങ്ങള്* ലഭിക്കുന്നു. തെളിഞ്ഞു ശുദ്ധമായി നിന്നിരുന്ന ദാമ്പത്യബന്ധം കലങ്ങുന്നു. എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാലും ഭര്*തൃഗൃഹം വിട്ടുപോവില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കണം. ഭര്*തൃഗൃഹത്തില്*നിന്നോടിപ്പോയി പിന്നെ ഖേദിക്കുന്ന എത്ര പേരെ എനിക്കറിയാമെന്നോ? ഭര്*ത്താവിന്റെ വീട്ടില്*നിന്ന് പോയത് കൂടുതല്* വലിയ ദുരിതത്തിലേക്കാണ് എന്നവര്*ക്ക് പിന്നീട് ബോധ്യപ്പെട്ടു!

 2. #12
  Join Date
  Mar 2008
  Location
  Inida
  Posts
  2,738

  Default

  അമ്മായിപ്പോര്

  ഭാര്യയും ഭര്*തൃമാതാവും തമ്മിലുള്ള പോരിന് ചരിത്രത്തിന്റെ പഴക്കമുണ്ട്. അവര്* തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പലപ്പോഴും വഷളാവുന്നു. ഭര്*ത്താവാണോ കാരണക്കാരന്*? അതോ ഭാര്യയോ ഭര്*തൃമാതാവോ?

  ഭാര്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നാവാം ചിലപ്പോള്* പ്രശ്നങ്ങള്*. ഭര്*തൃമാതാവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ചിലപ്പോള്* പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാം. വീട്ടില്* സ്വതന്ത്രമായി ഭരണം നടത്തണമെന്നാണ് ഭാര്യയുടെ പൂതി. തന്റെ ഭര്*ത്താവല്ലാതെ മറ്റാരും അതില്* ഇടപെടരുത്. ഈ ഭര്*ത്താവ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ പുത്രനാണെന്നതും അദ്ദേഹത്തിനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പോറ്റിവളര്*ത്തി വലുതാക്കി അവളുടെ ഭര്*ത്താവാക്കിയ ഒരു മാതാവുണ്െടന്നതും അവള്* മറന്നുകളയുന്നു.

  മറുവശത്ത് അമ്മായിയമ്മയ്ക്കാവട്ടെ മകന്* തന്നില്*നിന്ന് വേര്*പെടുന്നത് ഉള്*ക്കൊള്ളാനാവുന്നില്ല. ഭാര്യ അയാളെ തന്നില്*നിന്നടര്*ത്തിയെടുത്ത് സ്വന്തമാക്കിയെന്നും പോറ്റിവളര്*ത്തിയ തന്നില്*നിന്നകറ്റിയെന്നും അവര്* കരുതുന്നു. പുറമേ ഭാര്യയും അമ്മായിയമ്മയും രണ്ടും രണ്ടു തലമുറയാവുന്ന സ്വാഭാവികമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും. പഴയ തലമുറക്ക് പുതിയ തലമുറയുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളുള്*ക്കൊള്ളാനാവില്ല. പുതിയ തലമുറക്ക് തിരിച്ചും.

  ഭാര്യക്ക് തന്റെ ശൈലിയില്* വീടു ഭരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. സ്വകാര്യങ്ങളിലും ഭാര്യാ-ഭര്*തൃ ബന്ധത്തിലും ഭര്*തൃമാതാവ് ഇടപെടരുത്, ഉപദേശങ്ങള്* നല്*കാമെന്നല്ലാതെ. ബന്ധുക്കളെയാണ് ഏറ്റവുമധികം സ്നേഹിക്കേണ്ടത്. മകന്* നിങ്ങളുടെ കരളാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടികളും. അതുപോലെത്തന്നെയാകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും. വീട്ടില്* മക്കള്*ക്കുവേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രാര്*ഥനയും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞുനില്ക്കട്ടെ. മരുമകളുടെ തെറ്റുകള്* ചികയാന്* മെനക്കെടരുത്. പകരം അവളോട് ഗുണകാംക്ഷ പുലര്*ത്തുക. ന്യൂനതകള്* മറച്ചുവെച്ച് അതില്ലാതാക്കാന്* പരിശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയാവുമ്പോള്* നിങ്ങളോട് മാതൃതുല്യം അവള്* പെരുമാറിക്കൊള്ളും.

  ഭാര്യയോട് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ്: തന്റെയും തന്റെ ഭര്*ത്താവിന്റെയും മാതാവെന്ന രീതിയില്* നീ പെരുമാറിയാല്* എത്ര നന്ന്? ഭര്*ത്താവുണ്ടായത് ആ വൃക്ഷത്തിലല്ലേ? അതിന്റെ തണലിലല്ലേ? വൃക്ഷത്തിലുണ്ടായ ഫലമാണ് നീ പറിച്ചെടുത്തത്. പക്ഷേ മരം മുറിക്കരുത്. അവരെ അനുസരിച്ചാല്* നിനെക്കെന്തുമാത്രം ദൈവിക പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്നറിയാമോ? മഹത്തായ പ്രതിഫലം.

  മാതാപിതാക്കളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് വന്*പാപങ്ങളില്* പെട്ടതാണ്. സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളോടും കുടുംബത്തോടും നീതി പുലര്*ത്താന്* ഭര്*ത്താവിനെ നീ സഹായിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഭര്*തൃമാതാവിനോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തോടും നന്നായി പെരുമാറുന്നത് നിനക്കനുഗ്രഹമാകും.
  മാതാപിതാക്കളോടും പ്രായമായവരോടും നന്നായി പെരുമാറുവാനാണ് നമ്മുടെ ദീന്* പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിച്ചാല്* ഭര്*ത്താവിന്റെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൃപ്തി നേടാം. നീതിയും നല്ല പെരുമാറ്റവും ഏതു പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ചുകൊള്ളും.

 3. #13
  Join Date
  Oct 2010
  Posts
  6

  Default

  informative

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •