രാജ്യത്തെ അതിസമ്പന്നരുടെ പട്ടികയില്* ബോളിവുഡ് സൂപ്പര്* സ്റ്റാര്* ഷാരൂഖ് ഖാനും. 400 ദശലക്ഷം ഡോളര്* ആസ്തിയുമായി പട്ടികയില്* 114ാം സ്ഥാനത്താണ് ഖാന്*. റെഡ് ചില്ലീസ് എന്റര്*ടെയ്ന്*മെന്റ് ഉടമകളില്* ഒരാളുമാണ് ഖാന്*. ഹുരൂണ്* ഇന്ത്യ റിച്ച് ആണ് വ്യാഴാഴ്ച പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടത്.വ്യക്തിപരമായി 300 ദശലക്ഷം ഡോളറില്* അധികം ആസ്തിയുള്ളവരെയാണ് അതിസമ്പന്ന പട്ടികയില്* ഉള്*പ്പെടുത്തിയത്.


പട്ടികയില്* ഒന്നാംസ്ഥാനത്ത് റിലയന്*സ് ഇന്*ഡസ്ട്രീസ് ചെയര്*മാന്* മുകേഷ് അംബാനിയാണുള്ളത്. 18.9 ബില്യണ്* ഡോളറാണ് അംബാനിയുടെ വ്യക്തിപരമായ ആസ്തി. ലണ്ടന്* ആസ്ഥാനമായുള്ള ആര്*സലേഴ്*സ് മിത്തല്*സ് തലവന്* എല്* എന്* മിത്തന്* 15.9 ബില്യണ്* ഡോളറുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. പ്രമുഖ മരുന്നു നിര്*മ്മാതാക്കളായ സണ്* ഫര്*മസ്യുട്ടിക്കല്*സ് ഉടമ ദിലീപ് സാംഗ്*വി ആണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്. റിലയന്*സ് എഡിഎ ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്*മാന്* അനില്* അംബാനി 7.1 ബിലണ്* ഡോളര്* ആസ്തിയുമായി 11ാമതുണ്ട്. അനിലിന്റെ സമ്പത്തില്* 34 % വളര്*ച്ചയുണ്ടായി.

ഒ.പി ജിന്*ഡാല്* ഗ്രൂപ്പ് നോണ്* എക്*സിക്യൂട്ടീവ് ചെയര്*പേഴ്*സണ്* സാവിത്രി ജിന്*ഡാലാണ് അതിസമ്പന്ന വനിതകളില്* മുന്*പന്തിയില്* 5.1 ബില്യണ്* ഡോളറാണ് സാവിത്രിയുടെ സ്വത്ത്. ബെന്നീത്ത്, കോള്*മാന്* ആന്റ് കമ്പനി ചെയര്*പേഴ്*സണ്* ഇന്ദു ജയിന്* (1.9 ബില്യണ്* ഡോളര്*) രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുമുണ്ട്.

മുന്*വര്*ഷം അതിസമ്പന്ന പട്ടികയില്* 101 വ്യക്തികളെയാണ് ഉള്*പ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഈ വര്*ഷം ഇത് 141 ആയി. അതിസമ്പന്നരുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈയാണെന്നും റിപ്പോര്*ട്ടില്* പറയുന്നു. ഇവരില്* 33 ശതമാനം പേരും മുംബൈയില്* താമസിക്കുമ്പോള്* 16% പേര്* ഡല്*ഹിയിലും 11% പേര്* ബംഗലൂരുവിലും താമസിക്കുന്നു. ഒന്*പത് ശതമാനം പേര്* ദുബായ് ആണ് താവളമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.Sharukh Khan More StillsKeywords:Sharukh Khan,King Khan,Mukesh Ambani,Savithri Jindal,Red Chillies Entertainment,richest man