ഹെല്*ത്ത് ഇന്ത്യ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പിന്നഴകുള്ള നടിമാര്*ക്കുള്ള സര്*വ്വെയില്* പ്രിയങ്ക ചോപ്രക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം. തൊട്ടു പുറകില്* ദീപിക പാദുകോണും കരീനാ കപൂറുമാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ രാം ലീല റിലീസായതിനുശേഷം നടത്തിയ സര്*വ്വെയിലാണ് പ്രിയങ്ക ചോപ്ര ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്.
ഹെല്*ത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സര്*വ്വെയില്* 28.43% വോട്ടാണ് പ്രിയങ്കയ്ക്ക് കിട്ടിയത്. പ്രിയങ്കയ്ക്ക് കൂടുതല്* സെക്സിയാവാന്* മേക്കപ്പ് ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് സിനിമരംഗത്തുള്ളവര്* പറയുന്നത്.
ഏറ്റവും മനോഹരമായ പാദങ്ങളുള്ള നടിമാരിലും പ്രിയങ്ക ചോപ്ര തന്നെയായിരുന്നു ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് വന്നത്
ബിക്കിനിയിലായലും സാരിയിലായാലും പ്രിയങ്ക തന്നെയാണ് യഥാര്*ത്ഥ സെക്സി എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഈ സര്*വ്വെ ഫലം.


Priyanka Chopra More Stills


Keywords:Priyanka Chopra,Bikini,Back,Sexy,Health India,Beauty foot,Saree,Servey,Deepika Padukone,Kareena kapoor