സിനിമയിലെ അഭിനേതാക്കളെല്ലാം യൂണിവേഴ്സല്* സ്റ്റാര്* മോഹന്*ലാലിന്*റെ ആരാധകരാണെന്ന് ഒരു സംവിധായകന്*. ഏത് സംവിധായകന്* എന്നല്ലേ? മോഹന്*ലാലിനെയും വിജയിനെയും നായകന്**മാരാക്കി ‘ജില്ല’ എന്ന തമിഴ്ചിത്രമൊരുക്കുന്ന സംവിധായകന്* നേശന്* ആണ് ഈ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.


“സാധാരണ എല്ലാവരും ആര്*ട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ആരാധകരായിരിക്കും. എന്നാല്* ആര്*ട്ടിസ്റ്റുകളാകട്ടെ മോഹന്*ലാലിന്*റെ ആരാധകരാണ്. ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയപ്പോള്* മുതല്* എത്ര ആര്*ട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ലാല്* സാറിന്*റെ അഭിനയം കാണാന്* വന്നതെന്നോ? എല്ലാവരും ലാല്* സാറിന്*റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാന്* ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തമിഴ് യുവതാരം ജീവ പറയും, ഒരു ചിത്രം കൂടി ലാല്* സാറിന്*റെ കൂടെ അഭിനയിക്കണമെന്ന്” -അഭിമുഖത്തില്* നേശന്* വ്യക്തമാക്കി.

‘ജില്ല’യെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്* വിവരങ്ങള്* സംവിധായകന്* നേശന്* വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. “ഓപ്പണിംഗ് സോംഗ് ലാല്* സാറിന്*റേതാണ്. സ്റ്റണ്ട് സീന്* ഉണ്ട്. ഞാന്* അതിശയിച്ചുപോയി. ഒറ്റ ടേക്കില്* നാലഞ്ചുപേരെ അടിച്ചുവീഴ്ത്തുന്ന ഷോട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കാണുകതന്നെ വേണം. കാല് തലയ്ക്ക് മുകളില്* പോകുന്നതുകണ്ട് ഞാന്* ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് സാര്* ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാന്* കഴിയുന്നതെന്ന്” - അഭിമുഖത്തില്* നേശന്* വ്യക്തമാക്കി.

മോഹന്*ലാലും വിജയും ഒരു ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമിക്കുമ്പോള്* അവരുടെ ആരാധകരായ കോടിക്കണക്കിന് പ്രേക്ഷകര്*ക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങള്* ഉണ്ടാകും. ഇരുവര്*ക്കും ഈ സിനിമയില്* തുല്യപ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകുമോ?

“ലാല്**സാറിനും വിജയ് സാറിനും ഈക്വല്* ആയ റോളുകളാണ്. രണ്ടുപേരെയും ചുറ്റിയാണ് കഥ നടക്കുന്നത്. വിജയ് സാറിന്*റെ ചിത്രത്തില്* ഉണ്ടാകുന്ന ആക്ഷന്*, സോംഗ്സ്, ഡാന്*സ്, കോമഡി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കൊമേഴ്സ്യല്* ഐറ്റങ്ങളും ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം ലാല്* സാര്* ചേരുമ്പോള്* ഉള്ള ഇമോഷന്*സും ഫാമിലി സെന്*റിമെന്*റ്സും ഇതില്* പ്ലസ് ആയി നില്*ക്കും” - സംവിധായകന്* നേശന്* അഭിമുഖത്തില്* വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Mohanlal More Stills


Keywords:Mohanlal,Vijay,director Neshan,songs,dance,Comedy,commercial items,imotions,family sentiments,jilla