പെട്രോളിയം ഉല്പന്നങ്ങളുടെ വില വര്*ദ്ധനയില്* പ്രതിഷേധിച്ച് ഇടതുപാര്*ട്ടികളും പ്രതിപക്ഷവും രാജ്യവ്യാപകമായി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ജൂലൈ അഞ്ചിലെ ഹര്*ത്താല്* കേരളത്തിനും ബാധകം. ഇന്ന് രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേര്*ന്ന എല്* ഡി എഫ് ഉന്നതാധികാര സമിതിയുടേതാണ് തീരുമാനം. ഇതോടെ ഒരേ വിഷയത്തില്* രണ്ടാമത്തെ ഹര്*ത്താലാണ് കേരളത്തില്* നടക്കുന്നത്.

ദേശീയതലത്തില്* ഹര്*ത്താല്* നടത്തുമ്പോള്* കേരളം മാത്രം മാറി നില്ക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് എല്* ഡി എഫ് ഉന്നതാധികാരസമിതിയോഗം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച ആയിരുന്നു പെട്രോളിയം ഉല്പന്നങ്ങളുടെ വില കേന്ദ്രസര്*ക്കാര്* വര്*ദ്ധിപ്പിച്ചത്. അന്ന് അര്*ദ്ധരാത്രി തന്നെ പുതുക്കിയ വില നിലവില്* വരുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

കേന്ദ്രസര്*ക്കാരിന്*റെ ഈ വിലവര്*ദ്ധനയില്* പ്രതിഷേധിച്ച് ശനിയാഴ്ച കേരളത്തില്* എല്* ഡി എഫ് ഹര്*ത്താല്* നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്* മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നും അന്നേ ദിവസം ഹര്*ത്താല്* നടത്തിയിരുന്നില്ല. പെട്രോളിയം വില വര്*ദ്ധനയില്* പ്രതിഷേധിച്ച് രാജ്യവ്യാപകമായി ഹര്*ത്താല്* ആചരിക്കാന്* തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഇടതുപാര്*ട്ടികളും പ്രതിപക്ഷവും തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാല്* ശനിയാഴ്ച ഇതേ വിഷയത്തില്* ഹര്*ത്താല്* നടത്തിയതിനാല്* ജുലൈ അഞ്ചിന് ഹര്*ത്താല്* നടത്തണോ എന്ന കാര്യത്തില്* സംസ്ഥാനത്തെ ഇടതുമുന്നണിയില്* തന്നെ സംശയമുണ്ടായിരുന്നു.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഇടതുമുന്നണി കണ്*വീനര്* വൈക്കം വിശ്വനോട് ചോദിച്ചപ്പോള്* ഹര്*ത്താല്* കേരളത്തിനും ബാധകമാണെന്നും അതിന്*റെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ചര്*ച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. എന്നാല്* ഇടതുമുന്നണിയിലെ ചില ഘടകകക്ഷികള്*ക്കിടയില്* ഹര്*ത്താല്* നടത്തണ്ട എന്ന അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്*ന്നാണ് ഇന്ന് എല്* ഡി എഫ് ഉപസമിതിയോഗം ഇന്നു ചേര്*ന്ന് ജൂലൈ അഞ്ചിന് സംസ്ഥാനത്തും ഹര്*ത്താല്* ആചരിക്കാന്* തീരുമാനമെടുത്തത്.