ലാഭമെടുപ്പ്: ഓഹരിവിപണികളില്* ഇടിവ്*ലാഭമെടുപ്പ്: ഓഹരിവിപണികളില്* ഇടിവ്*

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണിയില്* ഇടിവ് തുടരുന്നു. സെന്*സെക്*സ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി കഴിഞ്ഞപ്പോള്* 252.16 പോയന്റിന്റെ നഷ്ടവുമായി 19,682.48 ലെത്തി. നിഫ്റ്റി 76.45 പോയന്റ് താഴ്ന്ന് 5,900.10ലാണ് വ്യാപാരം തുടരുന്നത്. ലാഭമെടുക്കലിനെത്തുടര്*ന്നുള്ള വില്*പന സമ്മര്*ദ്ദത്തിലാണ് വിപണി താഴേക്ക് പോയത്.

ലോഹം, ബാങ്കിങ്, വാഹനം എന്നീ മേഖലകള്* വന്* തോതില്* ഇടിഞ്ഞു. മറ്റു മേഖലകളും നഷ്ടത്തിലാണ്.

ഏറ്റവുമധികം നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയ ഓഹരികള്*: എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി ബാങ്ക്, റിലയന്*സ് കമ്യൂണിക്കേഷന്*സ്, ടാറ്റാ സ്റ്റീല്*, എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി, ഹിന്*ഡാല്*കോ, ജിന്*ഡാല്* സ്റ്റീല്*, സ്*റ്റെര്*ലൈറ്റ്, മാരുതി, ബജാജ് ഓട്ടോ.

നേട്ടിത്തിലുള്ളവ: ഭാരതി എയര്*ടെല്*, ഒ.എന്*.ജി.സി.