മലയാളത്തില്* നിന്ന് സൂപ്പര്* സ്റ്റാറുകളുടെ സിനിമകള്* മാത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ വന്* നഗരങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ചിത്രം എത്തുന്നു. മുംബൈ, പൂനെ, കൊല്*ക്കത്ത നഗരങ്ങളില്* ‘ട്രാഫിക്’ പ്രദര്*ശനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. പുതിയ 18 കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് അടുത്തയാഴ്ച ട്രാഫിക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. സൂപ്പര്*ഹിറ്റിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന ഈ സിനിമ കേരളത്തില്* സ്റ്റഡി കളക്ഷനില്* മുന്നേറുന്നു.

ജനുവരി ഏഴിന് 44 കേന്ദ്രങ്ങളില്* റിലീസ് ചെയ്ത ട്രാഫിക് മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയില്* 22 കേന്ദ്രങ്ങളില്* മാത്രമായി ചുരുങ്ങി. സൂപ്പര്*സ്റ്റാറുകളില്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ ചിത്രത്തിന് അത്രയും ദിവസങ്ങള്* അനുവദിച്ചതുതന്നെ വലിയ കാര്യം എന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു തിയേറ്ററുടമകള്*. എന്നാല്* മൌത്ത് പബ്ലിസിറ്റിയും റിപ്പീറ്റ് ഓഡിയന്*സും കാര്യങ്ങള്* മാറ്റിമറിച്ചു. ഈ സിനിമ ഒരത്ഭുതമാണെന്ന് തിയേറ്ററുടമകള്*ക്ക് മനസിലായി. പടത്തിന്*റെ വന്* വിജയം അവിടെ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇപ്പോള്* ആറു വാരങ്ങള്* പിന്നിടുമ്പോള്* ട്രാഫിക് ഒരു തരംഗമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഹിറ്റ് ചാര്*ട്ടില്* രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഈ സിനിമ. ദിലീപിന്*റെ മേരിക്കുണ്ടൊരു കുഞ്ഞാടാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്.

ബോക്സോഫീസ് ഹിറ്റ് ചാര്*ട്ട് ഈ വാരം ഇങ്ങനെ:

1. മേരിക്കുണ്ടൊരു കുഞ്ഞാട്
2. ട്രാഫിക്
3. മേക്കപ്പ്*മാന്*
4. ഗദ്ദാമ
5. അര്*ജുനന്* സാക്ഷി

നിലവാരമില്ലാത്ത തിരക്കഥയില്* ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് സിനിമയാണെങ്കിലും മേക്കപ്പ്*മാന്* ഹിറ്റായി മാറുകയാണ്. എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഫുള്* ഹൌസില്* ചിത്രം പ്രദര്*ശിപ്പിക്കുന്നു. കുഞ്ഞാടിന് ശേഷമെത്തിയ ഷാഫിച്ചിത്രം എന്ന പബ്ലിസിറ്റിയാണ് ചിത്രത്തിന് ഗുണമാകുന്നത്. ജഗതിയുടെയും സുരാജ് വെഞ്ഞാറമ്മൂടിന്*റെയും പ്രകടനവും പ്രേക്ഷകര്*ക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നു. പുതിയ റിലീസായ റേസ് മോശം പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്.