മലയാളത്തിന്*റെ പ്രിയനടി ഷീല ഒരു രണ്ടാം വരവ് നടത്തിയത് സത്യന്* അന്തിക്കാട് സംവിധാനം ചെയ്ത മനസ്സിനക്കരെ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു. ആ സിനിമ ഗംഭീര വിജയമായതോടെ ഷീല മലയാളത്തില്* സജീവമായി. എന്നാല്* മനസ്സിനക്കരെയെ തുടര്*ന്ന് ഷീലയ്ക്ക് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങള്* അപൂര്*വമായേ ലഭിച്ചുള്ളൂ. എന്തായാലും സത്യന്* അന്തിക്കാട് തന്നെ വീണ്ടും ഷീലയുടെ രക്ഷയ്ക്കെത്തുകയാണ്.


സത്യന്* സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മോഹന്*ലാല്* ചിത്രത്തില്* ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമായി ഷീലയും അഭിനയിക്കുന്നു. കഥാപാത്രത്തിന്*റെ കൂടുതല്* വിശദാംശങ്ങള്* പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. എന്തായാലും കഥാഗതിയില്* നിര്*ണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന കഥാപാത്രമായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് അറിയാന്* കഴിയുന്നത്.

പത്മപ്രിയയാണ് ഈ പേരിടാത്ത ചിത്രത്തിലെ നായിക. ആശിര്*വാദ് സിനിമാസിന്*റെ ബാനറില്* ആന്*റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് ചിത്രം നിര്*മ്മിക്കുന്നത്. പതിവുപോലെ ഒരു കുടുംബകഥയാണ് സത്യന്* അന്തിക്കാട് ഇത്തവണയും പറയാനൊരുങ്ങുന്നത്.

ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം ആയിരുന്നു സത്യന്* അന്തിക്കാട് ഒടുവില്* ചെയ്ത മോഹന്*ലാല്* ചിത്രം. ശരാശരി വിജയം മാത്രമാണ് ആ സിനിമ നേടിയത്.