മഹാപ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അവസാനം സ്തംഭം പൂര്*ണമായും കടലില്* താണപ്പോള്* ഭീമന്* വെറും കൌതുകംകൊണ്ടു വിടര്*ന്ന മന്ദഹാസമൊതുക്കി, യുധിഷ്ഠിരനെ നോക്കി. അദ്ദേഹം കണ്ണടച്ച് ശിരസ്സു കുനിച്ച് നില്*ക്കുകയായിരുന്നു. ജ്യേഷ്ഠന്*റെ പിന്നിലായി തലകുനിച്ചു നില്*ക്കുന്ന ദ്രൌപദിയോടു പറയാന്* ഒരു കാര്യം ഓര്*മ്മിച്ചിരുന്നു. കടല്*ക്കരയില്* ചിതറിക്കിടക്കുന്ന നഗരാവശിഷ്ടങ്ങള്*ക്കിടയില്*, മണലില്* പൂഴ്ന്ന ഒറ്റത്തേരിനും തകര്*ന്ന ഒരു സിംഹസ്തംഭത്തിനുമിടയ്ക്ക്, ഗതിമുട്ടിക്കിടന്ന ഒരു നീര്*ച്ചാലില്*, വാടിയ പൂമാലകള്*!

രണ്ടാമൂഴം. മലയാളസാഹിത്യത്തിലെ ഉജ്ജ്വല ഇതിഹാസം. എം ടി വാസുദേവന്* നായര്* എന്ന അക്ഷരകുലപതിയുടെ രണ്ടാമൂഴം എന്ന നോവല്* അഭ്രപാളിയിലേക്ക്. ഹരിഹരന്* സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തില്* ഭീമസേനനായി അഭിനയിക്കുന്നത് മലയാളത്തിന്*റെ അഭിമാനമായ മോഹന്*ലാല്*. ആശീര്*വാദ് സിനിമാസിനു വേണ്ടി ആന്*റണി പെരുമ്പാവൂര്* നിര്*മ്മിക്കുന്ന ചിത്രം മാക്സ്*ലാബ് പ്രദര്*ശനത്തിനെത്തിക്കും.

എം ടി ഇപ്പോള്* രണ്ടാമൂഴത്തിന്*റെ തിരക്കഥാരചനയിലാണ്. മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ ചിത്രമായിരിക്കും ഇത്. തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളില്* ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് സൂചന. തിരക്കഥയെഴുത്ത് നടക്കുന്ന എം ടി ക്യാമ്പില്* ഹരിഹരനും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു സിനിമയ്ക്കായുള്ള പ്രയത്നമാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെയും വിദേശത്തെയും മികച്ച സാങ്കേതികവിദഗ്ധര്* അണിയറയില്* പ്രവര്*ത്തിക്കും.

1977 നവംബറില്* മരണം വളരെ സമീപത്തെത്തി പിന്**മാറിയ എന്*റെ ജീവിതഘട്ടത്തില്* അവശേഷിച്ച കാലം കൊണ്ട്* ഇതെങ്കിലും തീര്*ക്കണമെന്ന വെമ്പലോടെ മനസ്സില്* എഴുതാനും, വായിച്ചു വിഭവങ്ങള്* നേടാനും ഒരുക്കം തുടങ്ങി. പക്ഷേ എഴുതിത്തീരാന്* 1983 ആകേണ്ടി വന്നു. സമയമനുവദിച്ചു തന്ന കാലത്തിന്*റെ ദയയ്ക്കു നന്ദി - രണ്ടാമൂഴം എന്ന നോവലിന്*റെ രചനാകാലത്തേക്കുറിച്ച് എം ടി എഴുതിയതാണിത്. മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ രണ്ടാമൂഴം എന്ന പ്രകാശഗോപുരത്തെ ക്യാമറയില്* പകര്*ത്താന്* കൊതിക്കാത്ത സംവിധായകര്* ചുരുക്കം. എന്നാല്* ഭയം കാരണം ആരും തയ്യാറായില്ല. എന്തായാലും ഹരിഹരന്* ഈ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.

ഭീമസേനനെ അവതരിപ്പിക്കാന്* മോഹന്*ലാലും മാനസികമായി തയ്യാറെടുത്തുകഴിഞ്ഞു. പഞ്ചാഗ്നി, രംഗം, അമൃതം ഗമയ, ആള്*ക്കൂട്ടത്തില്* തനിയെ, ഉയരങ്ങളില്*, അടിയൊഴുക്കുകള്*, അഭയം തേടി, ഇടനിലങ്ങള്*, അനുബന്ധം, സദയം, താഴ്വാരം തുടങ്ങിയവയാണ് എം ടി - മോഹന്*ലാല്* ടീമിന്*റെ സിനിമകള്*. വീണ്ടും ഒരു എം ടി കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാന്* കഴിയുന്നതിന്*റെ ആവേശത്തിലാണ് മോഹന്*ലാല്*.

ആന്*റണി പെരുമ്പാവൂരിന്*റെ ഡ്രീം പ്രൊജക്ടാണ് രണ്ടാമൂഴം. ചിത്രത്തിന്*റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ആശീര്*വാദ് ഉടന്* നടത്തുമെന്നാണ് അറിയാന്* കഴിയുന്നത്.