കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്*റെ കഷ്ടകാലം കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാം വരവ് ഒരു വരവു തന്നെയായിരുന്നു. തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്ന്. തുടര്*ച്ചയായി ഹിറ്റുകള്*. ചാക്കോച്ചനെ എഴുതിത്തള്ളിയവരെല്ലാം ആ വിജയങ്ങള്* കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു.

എല്**സമ്മ എന്ന ആണ്*കുട്ടി, മമ്മി ആന്*റ് മീ, സീനിയേഴ്സ്, ട്രാഫിക്, മേക്കപ്പ്*മാന്*, സകുടുംബം ശ്യാമള, ഗുലുമാല്*, ത്രീ കിംഗ്സ്, റേസ് തുടങ്ങി അഭിനയിച്ച സിനിമകള്* മിക്കതും ഹിറ്റുകളായി. കൃത്യമായ പ്ലാനിംഗോടെയുള്ള നീക്കമാണ് ചാക്കോച്ചനെ വിജയനായകനാക്കിയത്.

ഈ ഓണം ചാക്കോച്ചന്* അടിച്ചുപൊളിച്ച് ആഘോഷിക്കാന്* തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സൂപ്പര്*താരങ്ങള്* തങ്ങളുടെ ഒരു സിനിമയെങ്കിലും തിയേറ്ററിലെത്തിക്കാന്* ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോള്* ചാക്കോച്ചന്*റെ രണ്ടു സിനിമകളാണ് ഓണത്തിന് പ്രദര്*ശനത്തിനെത്താന്* പോകുന്നത്.

ഓഗസ്റ്റ് 27ന് ചാക്കോച്ചന്* നായകനായ ഡോക്ടര്* ലവ് പ്രദര്*ശനത്തിനെത്തും. കോളജ് കാമ്പസില്* പ്രണയപ്പനി പിടിച്ചുനടക്കുന്നവര്*ക്ക് ചികിത്സ നടത്തുന്ന പ്രണയഡോക്ടറായാണ് ചാക്കോച്ചന്* ഈ ചിത്രത്തില്* വേഷമിടുന്നത്. കെ ബിജു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം വിതരണത്തിനെത്തിക്കുന്നത് സാക്ഷാല്* മോഹന്*ലാല്*. മാക്സ്*ലാബ് ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണിത്.

മോഹന്*ലാലിന് ചാക്കോച്ചനെ ഓണത്തിന് കളത്തിലിറക്കാമെങ്കില്* മമ്മൂട്ടിയും ഒരുകൈ നോക്കാന്* തന്നെയാണ് തീരുമാനം. ഓഗസ്റ്റ് 31 ചാക്കോച്ചന്* നായകനാകുന്ന സെവന്**സ് റിലീസ് ചെയ്യും. ജോഷി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് മമ്മൂട്ടിയുടെ പ്ലേ ഹൌസ്.

അങ്ങനെ രണ്ട് കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്* ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്*ലാലും ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിന് ഈ ഓണക്കാലം സാക്*ഷ്യം വഹിക്കും.Keywords: Chackochan's double lottery,Kunchako Boban,Sevens,Play House,Doctor Love,Mummy and Me, Elsamma enna Aankutty,Make up man