മോഹന്*ലാലിന്*റെ അപാരമായ അഭിനയ നൈപുണ്യത്തിന് ഏവരും വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് ലാല്* മാജിക് എന്നായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ശരിക്കും ഒരു മാജിക് നടത്തേണ്ട അവസ്ഥയിലോ ഗതികേടിലോ ആണ് മലയാളത്തിന്*റെ പ്രിയതാരം. ‘301’ എന്ന നമ്പറിനെ ‘300’ ആക്കുക എന്നതാണ് മോഹന്*ലാലിന്*റെ മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി.

അതെന്തു കാര്യം എന്നാണോ? പറയാം. മോഹന്*ലാലിന്*റെ മുന്നൂറാം ചിത്രമായ ‘പ്രണയം’ ഓണത്തിന് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. എവിടെയും പോസ്റ്ററുകള്* ഒട്ടിക്കുകയും വന്* പ്രചരണം നടത്തുകയുമൊക്കെ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. എന്നാല്*, പ്രണയത്തെ മുന്നൂറാം ചിത്രമായി അംഗീകരിക്കില്ലെന്നാണ് ലാല്* ഫാന്*സ് പറയുന്നത്.

മുന്നൂറാം ചിത്രത്തെ മുന്നൂറാം ചിത്രമായല്ലാതെ മറ്റേതു രീതിയില്* പരിഗണിക്കും എന്ന ചോദ്യത്തിനൊന്നും പ്രസക്തിയില്ല. ഫാന്*സ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാല്* മാത്രം മതി. ഫാന്*സ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് - വെറും 40 മിനിറ്റ് സമയം മാത്രം മോഹന്*ലാല്* പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പ്രണയം എന്ന ചിത്രത്തെ ലാലിന്*റെ മുന്നൂറാം ചിത്രം എന്ന് അംഗീകരിച്ച് ആഘോഷിക്കാനാവില്ല. സത്യന്* അന്തിക്കാടിന്*റെ മോഹന്*ലാല്* ചിത്രത്തെ മുന്നൂറാം ചിത്രമായി അംഗീകരിക്കാം.

മോഹന്*ലാലിന്*റെ 299 ചിത്രങ്ങള്* പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി റിലീസാകാന്* പോകുന്ന ‘പ്രണയം’ സ്വാഭാവികമായും മുന്നൂറാം ചിത്രമാകും. പക്ഷേ അതൊക്കെ ഫാന്*സിനോട് പറഞ്ഞാല്* നടക്കുമോ? പ്രണയം റിലീസായിക്കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമേ ലാല്* - സത്യന്* ചിത്രം റിലീസാകൂ. അത് യഥാര്*ത്ഥത്തില്* മുന്നൂറ്റൊന്നാം ചിത്രമാണ്. പക്ഷേ, അത് മുന്നൂറാം ചിത്രമായി മനസില്* കരുതി ആഘോഷിച്ച് ആനയിക്കണമെന്നാണ് ഫാന്*സ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

ആന്*റണി പെരുമ്പാവൂരും മോഹന്*ലാലും ഫാന്*സിന്*റെ ഈ സമ്മര്*ദ്ദത്തിന് വഴങ്ങുമെന്നാണ് സൂചന. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല്* 299നും 300നും ഇടയ്ക്ക് എവിടെയോ ഒരു നമ്പരില്*, മോഹന്*ലാലിന്*റെ മുന്നൂറ്* സിനിമകളില്* ഇടം പിടിക്കാത്ത ഒരു സൃഷ്ടിയായി ‘പ്രണയം’ മാറും. ബ്ലെസിയുടെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് അതാണ് വിധിയെങ്കില്* ലാലിനോ ആന്*റണിക്കോ അത് തടയാനാകുമോ? വിധിയെഴുതുന്നത് ഫാന്*സ് ആയിപ്പോയില്ലേ?


Keywords: Mohanlal's 300th film ,Sathyan’s film, not Pranayam,mohanlal fans assossiation,director Blessy,sathyan anthikad,antony perumbavoor, mohanlal's fans