മമ്മൂട്ടി - ഷാഫി ടീം ഒരുമിക്കുന്ന വെനീസിലെ വ്യാപാരി ആലപ്പുഴയിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പവിത്രന്* എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് മമ്മൂട്ടി ഈ ചിത്രത്തില്* അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 1980 മുതല്* 85 വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ചിത്രത്തില്* ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. ഒരു സാധാരണ പൊലീസുകാരനായ പവിത്രന്* പിന്നീട് വ്യാപാരിയായി മാറുന്നതാണ് കഥ.

ജെയിംസ് ആല്*ബര്*ട്ട് തിരക്കഥയെഴുതുന്ന ഈ സിനിമയുടെ കഥ നടന്* സലിം കുമാറിന്*റേതാണ്. എന്നാല്* ചിത്രീകരണം തുടങ്ങി, ഈ സിനിമയില്* അഭിനയിക്കാനെത്തുന്നതുവരെ സിനിമയുടെ കഥയെന്തെന്ന് സലിമിന് അറിയില്ലായിരുന്നു! ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്നാണോ?

ഈ സിനിമയുടെ തുടക്കം ചട്ടമ്പിനാട് എന്ന ഷാഫി ചിത്രത്തിന്*റെ ലൊക്കേഷനിലാണ്. ഒരു ദിവസം ലൊക്കേഷനില്* വച്ച് വളരെ ഗൌരവത്തില്* സലിം കുമാര്* ഷാഫിയെ വിളിച്ച് തന്*റെ കൈയില്* ഒരു കഥയുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു. കഥ കേള്*ക്കാനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തുനിന്ന ഷാഫിയോട് സലിം പറഞ്ഞു - വെനീസിലെ വ്യാപാരി.

അതെന്താണെന്ന രീതിയില്* ഷാഫി നോക്കിയപ്പോള്* സലിം പറഞ്ഞു - അതാണ് കഥ. വെനീസിലെ വ്യാപാരി. അത്രേയുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങള്* ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ. എങ്ങനെയുണ്ട്. എന്നാല്* ആ ടൈറ്റില്* അങ്ങനെ വിട്ടുകളയാന്* ഷാഫി ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. വെനീസിലെ വ്യാപാരി എന്ന ടൈറ്റില്* മമ്മൂട്ടിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആലപ്പുഴയിലെ കച്ചവടക്കാരന്*റെ കഥ എന്ന ഒരു ചിന്ത മാത്രമാണ് ഷാഫിയുടെ മനസില്* ഉയര്*ന്നത്.

ഷാഫി സംവിധാനം ചെയ്ത മേരിക്കുണ്ടൊരു കുഞ്ഞാടിന്*റെ ലൊക്കേഷനില്* ഒരു ദിവസം തിരക്കഥാകൃത്ത് ജയിംസ് ആല്*ബര്*ട്ട് എത്തുന്നതോടെയാണ് ഈ പ്രൊജക്ട് വഴിത്തിരിവിലെത്തുന്നത്. വെനീസിലെ വ്യാപാരി എന്ന ടൈറ്റിലില്* നിന്ന് ഒരു കഥയുണ്ടാക്കാന്* പറ്റുമോ എന്ന് ജയിംസിനോട് ഷാഫി ആരാഞ്ഞു. പേര് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജയിംസ് ആല്*ബര്*ട്ട് കുഞ്ഞാടിന്*റെ ലൊക്കേഷനിലിരുന്നുതന്നെ കഥയുടെ വണ്**ലൈനുണ്ടാക്കി!

രസകരമായ വസ്തുത ഇതൊന്നുമല്ല. വെനീസിലെ വ്യാപാരി എന്ന തിരക്കഥ ജെയിംസ് എഴുതി പൂര്*ത്തിയാക്കി. ആലപ്പുഴയില്* ഷൂട്ടിംഗും തുടങ്ങി. ഈ കഥയില്* സലിം കുമാറിന് അവതരിപ്പിക്കാന്* പറ്റിയ ഒരു വേഷമുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കിയ ഷാഫി സലിമിനെ അഭിനയിക്കാന്* ക്ഷണിച്ചു. ഈ ചിത്രത്തിന്*റെ സെറ്റില്* വന്ന് ജോയിന്* ചെയ്യുന്നതുവരെ വെനീസിലെ വ്യാപാരിയുടെ കഥ എന്താണെന്ന് സലിമിന് അറിയില്ലായിരുന്നു - ഷാഫി വ്യക്തമാക്കി.