ഐ പി എല്* ടീം നഷ്ടമായതുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് ദോഷമൊന്നും വരില്ലെന്നും ചിലപ്പോള്* അനുഗ്രഹമായേക്കാമെന്നും മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് താരം എസ് ശ്രീശാന്ത്. ഐ പി എല്* മാത്രം നോക്കിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിന് ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്നും ശ്രീശാന്ത് പറയുന്നു.


കൊച്ചിന്* ടസ്*കേഴ്*സ് കേരള ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്*റെ അംഗീകാരം ബിസിസിഐ റദ്ദാക്കിയതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ശ്രീശാന്ത്. ടീമിന്*റെ ആദ്യ ടൂര്*ണമെന്*റില്* അംഗമായിരുന്നു ശ്രീ.

ഐ പി എല്* ടീം നഷ്ടമായതുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് ദോഷമൊന്നും വരാന്* പോകുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോള്* അനുഗ്രഹവുമായേക്കാം. ഐപിഎല്* മാത്രം നോക്കിയിരിക്കുന്നത് കേരളാ ക്രിക്കറ്റിന് ഗുണം ചെയ്യില്ല. ഐപിഎല്ലിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന കളിക്കാര്*ക്ക് ചിലപ്പോള്* ഇതൊരു നഷ്ടമായേക്കാം. കൂടുതലൊന്നും ഇപ്പോള്* പ്രതികരിക്കാന്* കഴിയില്ല - ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു.Keywords:Sreesanth, BCCI, kerala cricket,IPL Team,cochin succers kerala team,IPL dismissal is not a loss