ഒരു ചിക്കന്* ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയ കഥയാണിത്. അല്ലെങ്കില്* യാസിറും അയേഷയും മറ്റ് പല ദമ്പതികളും ചെയ്യുന്നത് പോലെ വിവാഹമോചനം നേടി പിരിഞ്ഞ് രണ്ടു വഴിക്ക് പോയേനെ. ഇവിടെ ചിക്കന്* ബിരിയാണി കാരണം യാസിറും അയേഷയും തമ്മിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ മാറി, അവര്* ഒരുമിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇന്ത്യന്* എയര്*ഫോഴ്സിലെ ഫൈറ്റര്* പൈലറ്റ് ആണ് ഡല്*ഹി സ്വദേശിയായ യാസിര്*. ഭോപാല്*കാരിയായ അയേഷയാകട്ടെ എയര്*ഹോസ്റ്റസ് ആയി ജോലി നോക്കുന്നു. ഇരുവരും 2009-ല്* ആണ് വിവാഹിതരായത്. എന്നാല്* ആദ്യരാത്രി തന്നെ ഇവരുടെ വിവാഹജീവിതം ശിഥിലമായി. രാത്രി യാസിര്* മറ്റൊരു പെണ്*കുട്ടിയോട് ഫോണില്* സംസാരിച്ചുവെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് അയേഷ വീട്ടില്* നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുകയായിരുന്നു. യാസിര്* പലവട്ടം ശ്രമിച്ചെങ്കിലും തിരിച്ചുവരാന്* അയേഷ് കൂട്ടാക്കിയില്ല. തുടര്*ന്ന് ഗാര്*ഹിക പീഡനം ആരോപിച്ച് അയേഷ യാസിറിനെതിരെ പരാതി നല്*കുകയും ചെയ്തു.

എന്നാല്* അയേഷയുടെ പരാതിയില്* കഴമ്പില്ലെന്ന് കോടതിയ്ക്ക് ബോധ്യമായി. തുടര്*ന്ന് ജഡ്ജി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ഇരുവര്*ക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ഏതാണെനായിരുന്നു ചോദ്യം. ബിരിയാണി എന്ന് ഇവര്* ഒരേസ്വരത്തില്* മറുപടി പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇരുവരോടും ഒരുമിച്ച് ബിരിയാണി കഴിക്കാന്* കോടതി നിര്*ദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. ബിരിയാണി ആസ്വദിക്കുന്നതിനിടെ വിവാഹരാത്രിയിലെ ഫോണ്* കോളിന്റെ കഥ യാസിര്* അയേഷയോട് വിശദീകരിച്ചു, തെറ്റിദ്ധാരണ മാറിയതോടെ ഇരുവരും ഒന്നാകാന്* തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ സമാധാനപരമായ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ രുചിയായി ചിക്കന്* ബിരിയാണി മാറുകയും ചെയ്തു.Keywords: Judge, wedding, first night, divorce,font food, torchary,Recipe for Marital Harmony,Chicken Biryani