തെന്നിന്ത്യയുടെ സ്റ്റൈല്* മന്നന്* രജനീകാന്തിനേക്കുറിച്ച് എല്ലാമറിയാനായി ഒരു വെബ്സൈറ്റ്. രജനി ആരാധകരെ ഏറെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണിത്. പക്ഷേ All About Rajani എന്ന ഈ വെബ്സൈറ്റില്* കയറും മുമ്പ് ഒരു കാര്യം മറക്കാതെ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ ഇന്റര്*നെറ്റ് കണക്ഷന്* വിച്ഛേദിക്കുക! ഇതെന്തു മായ എന്ന് ആരും ചിന്തിച്ചു പോകും. ശരിയാണ് രജനിയേപ്പോലെ തന്നെ തീര്*ത്തും വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റും. ഇന്റര്*നെറ്റില്ലാതെ പ്രവര്*ത്തിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ വെബ്സൈറ്റ് കൂടിയാകും ഇതെന്നും സൈറ്റ് തയ്യാറാക്കിയവര്* അവകാശപ്പെടുന്നു.

കൊല്*ക്കത്തയിലെ വെബ്ചുട്നിയുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടര്* ഗുര്*ബകാഷ് സിംഗാണ് ഈ പ്രത്യേക വെബ്സൈറ്റ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഇന്റര്*നെറ്റ് കണക്ഷന്* വിച്ഛേദിക്കുക എന്നതാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഏക കടമ്പ. മഞ്ഞ നിറത്തില്* ഒരുക്കിയ ഹോം പേജില്* തോക്കുചൂണ്ടി നില്*ക്കുന്ന രജനിയേ കാണാം. 'രജനീകാന്ത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല, ഈ വെബ്സൈറ്റും സാധാരണമല്ല. രജനിയുടെ കരുത്തില്* ഓടുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണിതെന്ന സന്ദേശവും നിങ്ങള്*ക്ക് അവിടെ കാണാന്* സാധിക്കും.

അതിസങ്കീര്*ണമായ അല്*ഗോരിതം രീതിയാണ് വെബ്സൈറ്റ് നിര്*മ്മാണത്തില്* ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോഷ്യല്* നെറ്റ്വര്*ക്കിംഗ് സൈറ്റുകളായ ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റര്* തുടങ്ങിയവയില്* ഈ വെബ്സൈറ്റിന് തകര്*പ്പന്* പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.Keywords: facebook, Twitter, Internet connection,Social net working,home page, Rajnikanth Website , Runs Without Internet