അനൂപ് മേനോന്* ഭാവിയിലെ പത്*മരാജനോ രഞ്ജിത്തോ ആണെന്നൊരു സംസാരം ഇപ്പോള്* തന്നെ സിനിമാലോകത്തുണ്ട്. വ്യത്യസ്തവും ഊര്*ജ്ജസ്വലവുമായ തിരക്കഥകളുമായി അനൂപ് മേനോന്* തിളങ്ങുകയാണ്. കോക്*ടെയില്*, ബ്യൂട്ടിഫുള്* എന്നീ സിനിമകള്* പ്രേക്ഷകപ്രീതി നേടിയപ്പോള്* തിരക്കഥാകാരന്* എന്ന നിലയില്* അനൂപ് എല്ലാ സംവിധായകരുടെയും ഫസ്റ്റ് ചോയ്സായി മാറി.

ബ്യൂട്ടിഫുള്* എന്ന സിനിമ അനൂപ് മേനോന് വലിയ നേട്ടമാണ് സമ്മാനിച്ചത്. ലോകത്തിന്*റെ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും അഭിനന്ദനങ്ങള്* തേടിയെത്തി. ശരീരം പൂര്*ണമായും തളര്*ന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചിന്താഗതികളെ സിനിമഭാഷയിലേക്ക് വഴക്കിയെടുത്ത മിടുക്കിന് ഒട്ടേറെ അംഗീകാരങ്ങളും ലഭിക്കുമെന്ന് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ജയസൂര്യ അവതരിപ്പിച്ച സ്റ്റീഫന്* ലൂയിസ് എന്ന കഥാപാത്രമായിരുന്നു ബ്യൂട്ടിഫുളിന്*റെ ആത്മാവ്.

എന്നാല്*, ആ കഥാപാത്രം ഇത്രയും ഭംഗിയായതിന്*റെ ക്രെഡിറ്റ് അനൂപ് പൂര്*ണമായും ജയസൂര്യയ്ക്ക് നല്*കുകയാണ്. ജയസൂര്യയല്ലാതെ ഇപ്പോഴുള്ള നടന്**മാരില്* സ്റ്റീഫന്* ലൂയിസായി അഭിനയിക്കാന്* പറ്റിയ മറ്റൊരു നടനില്ല എന്നാണ് ഞാന്* വിശ്വസിക്കുന്നത്. വാക്കുകളിലൂടെയും കണ്ണുകളിലൂടെയും മാത്രം അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നു ജയന്*. ചുരുങ്ങിയ കാലയളവില്* കരിയര്* ഇത്രയധികം ഇംപ്രൂവ്* ചെയ്*ത മറ്റൊരു നടനെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ ജനറേഷനിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നടന്**മാരിലൊരാളാണ് ജയസൂര്യ*. ജയസൂര്യയ്ക്കു പകരം വയ്ക്കാനായി മറ്റൊരാളെ പറയാന്* സാധിക്കുന്നില്ല. - അനൂപ് മേനോന്* പറയുന്നു.

ജയസൂര്യയുടെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ശരീരം തളര്*ന്ന ആളായി അഭിനയിക്കണമെന്ന്. കോക്*ടെയില്* കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ്* ജയന്* ഈ* ആഗ്രഹം പറഞ്ഞത്*. ശരീരം തളര്*ന്ന കോടീശ്വരന്*. വലിയ ഗുണം പിടിക്കാത്ത ഗിറ്റാറിസ്റ്റായ സുഹൃത്ത്*. ഇവരുടെ ഇടയിലെ സൗഹൃദം. ഇവര്*ക്കിടയിലേക്ക്* ഒരു പെണ്ണ്* കടന്നു വരുന്നു. അങ്ങനെയാണ്* ബ്യൂട്ടിഫുളിന്*റെ കഥ ഡെവലപ്പ്* ചെയ്*തത് - അനൂപ് മേനോന്* വ്യക്തമാക്കുന്നു.


Keywords:Jayasurya, Beautiful, cocktail,padmarajan, Ranjith,director,All credits goes to Jayasurya,Anoop Menon