ടീം ഇന്ത്യയുടെ നായകന്* ധോണിയും സെവാഗും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്* പരിഹരിച്ചതായി ഗാംഗുലി. ധോണിയുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്* പരിഹരിച്ചതായി സെവാഗ് തന്നോട് പറഞ്ഞതായി ഗാംഗുലി അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ഓസ്ട്രേലിയന്* പര്യടനത്തിനിടയിലാണ്, ധോണിയും സെവാഗും തമ്മില്* അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് വാര്*ത്തകള്* പുറത്തുവന്നത്. സച്ചിന്*, സെവാഗ്, ഗംഭിര്* എന്നിവര്*ക്കിടയില്* ധോണി റൊട്ടേഷന്* സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിമര്*ശനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഫീല്*ഡിംഗ് മോശമായതിനാലാണ് റൊട്ടേഷന്* സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് ധോണി പറഞ്ഞതിനെ വിമര്*ശിച്ച് സെവാഗ് രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ വിമര്*ശനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്* സെവാഗിനെ ഏഷ്യാ കപ്പിനുള്ള ടീമില്* ഉള്*പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നില്ല.

എന്തായാകും ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്* പരിഹരിച്ചതായിട്ടാണ് ഗാംഗുലി അറിയിച്ചത്. എല്ലാ നായകന്**മാരും വ്യത്യസ്തരായിരിക്കും. എന്നാല്* എല്ലാ നായകരും പൂര്*ണരാകണമെന്നില്ല. ജയിക്കാനെ എല്ലാവരും മത്സരിക്കൂ. ഒരു നായകനും പരാജയപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കില്ല- മുന്* നായകന്* ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു.