ദോശ കേരളീയരുടെ ഇഷ്*ട പ്രാതലാണ്. എന്നാല്* നോണ്* വെജ് ദോശ കഴിക്കുന്ന കേരളീയരെ നമ്മുടെ നാട്ടില്* വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ കാണാനാകൂ. ചിക്കന്* ചേര്*ത്ത് പ്രത്യേക രീതിയില്* പാകം ചെയ്യാവുന്ന ദോശ സാധാരണ ദോശയെക്കാള്* രുചികരവും വ്യത്യസ്തതയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്.

ചേരുവകള്*

എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കന്* ചെറുതായി നുറുക്കിയത് 2 കപ്പ്
ചുവന്ന ഉള്ളി 1 (നന്നായി അരിഞ്ഞത്)
മഞ്ഞപ്പൊടി അര ടീസ്*പൂണ്*
പച്ചമുളക് 4 (നന്നായി അരിഞ്ഞത്)
മുളക്പ്പൊടി - 1 ടീസ്പൂണ്*
ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്
കുരുമുളക്പ്പൊടി അര ടീസ്പൂണ്*
ദോശ മാവ് ആവശ്യത്തിന്
എണ്ണ 3 ടീസ്പൂണ്*

തയ്യാറാക്കേണ്ടവിധം

ചിക്കനില്* മുളക്പ്പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി, ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ നന്നായി കലര്*ത്തി കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് വയ്ക്കുക. തലേന്ന് രാത്രി തന്നെ ഇങ്ങനെ കലര്*ത്തി വച്ചാല്* നന്ന്. യോജിക്കുന്ന ഒരു പാനില്* 3 ടീസ്പൂണ്* എണ്ണയൊഴിച്ച് ചിക്കന്* പൊരിച്ചെടുക്കുക. അതേ പാനില്* തന്നെ ആവശ്യമെങ്കില്* കുറച്ച് കൂടി എണ്ണയൊഴിച്ച് പച്ചമുളകും ചുവന്ന ഉള്ളിയും ഫ്രൈചെയ്യുക. ഉള്ളി നന്നായി ഫ്രൈ ആകുന്നത് വരെ പൊരിക്കുക. ഇനി പൊരിച്ച ചിക്കന്* ഇതില്* ചേര്*ക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുരുമുളകും ചേര്*ക്കുക. എല്ലാം നന്നായി കുഴഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ നന്നായി മിക്സുചെയ്യുക.


More PicturesKeywords:non veg dosha,non veg dosha recipe,dosha recipe, veg dosha recipe