നടന്* കമല്**ഹാസന്* വ്യത്യസ്തനാണ്, നടനെന്ന നിലയിലും വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും. തന്*റെ സിനിമകള്*, കഥാപാത്രങ്ങള്* എല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് വ്യത്യസ്തമാകണമെന്നും പുതുമ നിറഞ്ഞതാകണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് നിര്*ബന്ധമുണ്ട്. കലാകാരന്* എന്ന നിലയില്* സമൂഹത്തിലെ അനീതികളോട് പ്രതികരിക്കാറുമുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുരക്ഷാ പരിശോധനയുടെ പേരില്* ഇന്ത്യയുടെ മഹാനടന്* ഷാരുഖ് ഖാനെ അമേരിക്കയില്* അപമാനിച്ച സംഭവം അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ ഒന്നാണ്. ഷാരുഖ് ഖാന്* എന്ന പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വിനയായത്. കമല്**ഹാസനും മുന്* രാഷ്ട്രപതി എ പി ജെ അബ്ദുള്* കലാമിനുമൊക്കെ ഈ രീതിയിലുള്ള അപമാനം അമേരിക്കയില്* നേരിടേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്.

എന്തായാലും കമല്**ഹാസന്* ഒരു പുതിയ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കമല്**ഹാസന്* എന്ന പേര് മാറ്റാനാണ് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി പേര് ഖമാല്* ഹാസന്* എന്ന മാറ്റാനാണ് നീക്കം. മുസ്ലീം സുഹൃത്തുക്കളോട് ഐക്യദാര്*ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് കമല്*ഹാസന്* പേര് മാറ്റുന്നത്.

പേരുമാറ്റത്തിന്*റെ പേരില്* ഭാവിയില്* എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാലും അത് നേരിടാന്* തയ്യാറാണെന്ന് കമല്*ഹാസന്* അറിയിച്ചു.

Kamal Haasan:More Pictures


Keywords:Muslims, Sharukh Khan, Ex President, AP J Abul Kalaam,change name from Kamal to Qamal,Kamal Hassan