നോവിക്കാനാണെങ്കില്* എന്തിനാണ്
നീ എന്നില്* പ്രണയമായ് പെയ്തിറങ്ങിയത്....?
പ്രണയത്തിന്*റെ കനലില്* വേവിക്കാനോ അതോ
വിരഹത്തിന്*റെ കണ്ണീര്* മഴയില്* നനയിക്കാനോ ..?
നീ ഇന്നും എന്നില്* ജീവിക്കുന്നു ഒരു നേര്*ത്ത വിങ്ങലായി
ഓരോ നിമിഷവും ഞാന്* കാത്തിരിക്കുന്നു....
നിന്നില്* നിന്നും ഒരു വാക്കിനായി
നീ ഒരിക്കലും പറയില്ലെന്നറിഞ്ഞിട്ടും
വെറുതെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമാണെന്നൊരു വാക്കിനായ്*
എന്*റെ മോഹങ്ങള്*ക്ക് ഇന്ന്* നരച്ച നിറമാണ്
നീ വന്നാല്* മാത്രം വിടരനായ് കാത്തു നില്*ക്കുന്ന വസന്തമാണ്* ഞാന്*
നിനക്കായ്* മാത്രമാണ് ഇന്നും എന്*റെ ഹൃദയം തുടിക്കുന്നത്
നീ മൊഴിഞ്ഞ വാക്കുകള്* മാത്രമാണ് ഇന്നുമെന്*റെ കാതില്*
വിരഹമാണ് പ്രണയമെങ്കില്* ഞാനിപ്പോള്* പ്രണയത്തിലാണ്
ഒരിക്കലും ഉണരാത്ത ഉറക്കത്തിലേക്ക് എന്നെ തള്ളിയിടുന്നതും
നിന്*റെ പ്രണയം തന്നെയാണ് .......


Keywords:poems, kanneer mazha, love song, stories, malayalam kavithakal, kavithakal