മലയാള സിനിമയിലെ മികച്ച കോമഡിനടന്* എന്ന നിലയില്* ശ്രദ്ധേയനായ ജഗദീഷ് മികച്ച ഒരു അധ്യാപകനാണെന്നകാര്യം പലരും മറന്നു പോയി. അവരൊയൊക്കെ ഒര്*മ്മപ്പെടുത്താന്* ജഗദീഷ് വീണ്ടും അധ്യാപകനാകുകയാണ്. ശനിയാഴ്ചയാണ് ജഗദീഷ് എം ജി കോളജിലെ തന്റെ പൂര്*വ വിദ്യാര്*ഥികളുടെ മുന്നില്* അധ്യാപകനാകുന്നത്.

1982-ല്* എം ജി കോളജില്* നിന്ന്* ബികോം കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയവരാണ്* ശനിയാഴ്ച ഒത്തുകൂടുന്നത്*. കോഴ്സ്* പൂര്*ത്തിയാക്കിയി മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടുന്നത്. അതിനാല്* ഒത്തുചേരലിന്* മൂന്നു പതിറ്റാണ്ട്* - അര നൂറ്റാണ്ട്* എന്നാണ്* പേര്* നല്*കിയിട്ടുള്ളത്*. അന്ന്* കോഴ്സ്* കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയവര്*ക്ക്* ഇപ്പോള്* അമ്പത്* വയസായി.

ഇന്ന്* രാവിലെ 9.30-ന്* എം ജി കോളജിലെ കോമേഴ്സ്* ഡിപ്പാര്*ട്ട്*മെന്റില്* ചേരുന്ന അധ്യാപക -വിദ്യാര്*ഥി സംഗമം കോളജ്* പ്രിന്*സിപ്പല്* ഡോ ജി ജയകുമാര്* ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. വിദ്യാര്*ഥികള്* അധ്യാപകരെ പൊന്നാട അണിയിച്ച്* ആദരിക്കും. മറുപടി പ്രസംഗശേഷം അധ്യാപകര്* നയിക്കുന്ന ക്ലാസും നടക്കും. ഈ അവസരത്തിലാണ്* താന്* മികച്ച ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നെന്ന് ജഗദീഷ് വീണ്ടും ഒര്*മ്മപ്പെടുത്തുക. വൈകുന്നേരം 5.30-ന്* ഹോട്ടല്* നന്ദനത്തില്* ചേരുന്ന കുടുംബ സംഗമം ജഗദീഷ്* ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

Jagadheesh more stills


Keywords:family meeting,comedian,M G College,commerce department,Jagadish Became a Teacher Again