ന്യൂജനറേഷന്* നായകന്* ഫഹദ് ഫാസില്* വിരഹദു:ഖത്തിലാണോ? ഇത്തരത്തില്* നിരവധി ഗോസിപ്പുകളാണ് നെറ്റിസണ്*സ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. തനിക്ക്* മാധ്യമങ്ങളെ പേടിയാണെന്നും താന്* പറയാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളില്* പറഞ്ഞതായി കാണാറുണ്ടെന്നും ഫഹദ് തുറന്നടിച്ചിരുന്നു.


ആന്*ഡ്രിയയോടുള്ള പ്രണയം തുറന്നുപറഞ്ഞതും, ഇനി ഫഹദിനൊപ്പം അഭിനയിക്കില്ലെന്ന് ആന്**ഡ്രിയ പറഞ്ഞതും ഏറെ വാര്*ത്താപ്രാധാന്യം നേടിയിരുന്നു. എന്നാല്* ഇത് മാനസികമായി ഫഹദിനെ തളര്*ത്തിയത്രേ. കൂടാതെ ആന്**ഡ്രിയ- അനിരുദ്ധ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബറില്* നടക്കുമെന്ന മട്ടിലുള്ള വാര്*ത്തകളും ഫഹദിനെ വിരഹദു:ഖത്തിലാക്കിയെന്നും ചില പാപ്പരാസികള്* പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

മാധ്യമങ്ങളെ ഭയമായതിനാലാണ് ഫഹദ് അഭിമുഖങ്ങള്* നല്*കാത്തതെന്നാണ് വിവരം. എന്നാല്* ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ക്ഷീണം മൂലം ഫഹദ് ദുബായിലെ ബന്ധുവീട്ടിലാണെന്നും സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോര്*ട്ടുകളുണ്ട്.


More stillsKeywords:Fahad Fazil, Andriya , Anirudh,malayalam film news